Pregătiri pentru alegerile locale

Sibiu - 10 mai 2004

Comunicat tip General in Administratie Publica

Primăria Municipiului Sibiu lucrează în aceste zile la pregătirea alegerilor locale din data de 6 iunie asigurând sediul Biroului Electoral al Circumscripţiei Municipiul Sibiu şi amenajarea celor 88 se secţii de votare.


Primăria Municipiului Sibiu lucrează în aceste zile la pregătirea alegerilor locale din data de 6 iunie asigurând sediul Biroului Electoral al Circumscripţiei Municipiul Sibiu şi amenajarea celor 88 se secţii de votare.
Majoritatea secţiilor de votare sunt în localurile şcolilor şi grădiniţelor. Primăria a delimitat şi numerotat secţiile în condiţiile legii, în colaborare cu Serviciul de Evidenţă Informatizată a Persoanei şi va asigura spaţiile şi logistica birourilor electorale ale circumscripţiilor.
La alegerile din 6 iunie au drept de vot 141.252 de persoane.
Primăria a mai stabilit locurile speciale pentru afişaj electoral. Prin Direcţia Tehnică, au fost amplasate panouri speciale pentru afişaj, în cele 22 de locuri. Acestea sunt:

1.Imobilul – Bdul Victoriei nr. 2-4
2.Cazarma 90 – Aleea care coboară spre Teatrul “Radu Stanca”
3.Şc. Gen. nr. 11 – str. Smârdan nr. 5 (Guşteriţa)
4.Şc. Gen. nr. 10 – Piaţa Iancu de Hunedoara nr. 3 (Turnişor)
5.Şc. Gen. nr. 20 – str. Macaralei nr. 20 (Lazaret)
6.Şc. Gen. nr. 1 – Ştrand (latura spre str. Haţegului nr. 8)
7.Şc. Gen. nr. 25 – str. Sibiel nr. 6
8.Şc. Gen. nr. 21 – str. Luptei nr. 27
9.Şc. Gen. nr. 23 – Ţiglari
10. Şc. Gen. nr. 13 – str. Lungă nr. 60 (Terezian)
11. Şc. Gen. nr. 12 – Piaţa Cluj nr. 3
12. Piaţa Cibin – str. Turnului
13. Piaţa Vasile Aaron – Partea din faţă a Halei Agroalimentare
14. Piaţa Rahova – Piaţa Rahova
15. Piaţa Mare – str. Arhivelor (Pasajul Pietonal)
16. Şc. Gen. nr. 19 – Aleea Turnu Roşu (Hipodrom)
17. Liceul Energetic – Vasile Aaron (partea dinspre str. Semaforului)
18. SC Independenţa SA – str. Ocnei nr. 33 (latura dinspre str. Tg. Fânului)
19. Spitalul Judeţean – Bdul Coposu (în zona sensului giratoriu)
20. Zona Gării – Piaţa 1 Decembrie 1918 – rondoul central, latura spre str. 9 Mai
21. Pasajul pietonal – Zona “Hotel Bulevard”
22. Pasajul pietonal – Zona “Magazin Dumbrava”

Afişajul electoral va fi permis şi în alte locuri în afara celor prevăzute mai sus, dar numai cu acordul proprietarului sau, după caz, al deţinătorului spaţiului respectiv.
Se interzice afişajul electoral pe stâlpi, pe cofrete electrice, pe cutii regulatoare de gaz, pe porţi, precum şi în alte locuri aferente domeniului public.


Despre Primaria Municipiului Sibiu

Biroul de presa al Primariei Sibiu
0269.208.800
press@primsb.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/primaria-municipiului-sibiu/pregatiri-pentru-alegerile-locale