Primaria Orasului Balan


Descrierea companiei Primaria Orasului Balan

Uniunea Europeană acordă României expertiză şi sprijin financiar în vederea pregătirii pentru aderare, prin programe specifice: Phare, Ispa şi Sapard. Sectoarele beneficiare variază de la dezvoltare regională şi sprijin pentru IMM-uri, până la investiţii în infrastructura de mediu şi transport şi dezvoltare rurală.
Suma anuală totală a fondurilor nerambursabile acordate României prin cele trei programe este în creştere, de la cca. 660 de milioane de Euro în 2003, la peste un miliard de Euro în 2006. Gestionarea acestor fonduri este realizată de autorităţile române de resort, sub coordonarea Ministerului Integrării Europene.

Comunicate Primaria Orasului Balan :

Vezi toate comunicatele companiei Primaria Orasului Balan.