PRIMĂRIA CUGIR ŞI ASOCIAŢIA NĂSÂPIŞTE ORGANIZEAZĂ SEMINARUL „PĂDUREA- IMPORTANŢA EI ECONOMICĂ, TURISTICĂ ŞI SOCIALĂ”

Cugir - 5 martie 2004

Comunicat tip General in Administratie Publica

Primăria oraşului Cugir, în parteneriat cu Asociaţia Ecologică şi de Turism „Năsâpişte”, organizează marţi 9 martie 2004, începând cu orele 16,00, la sala de şedinţe a Consiliului Local, seminarul: „Pădurea- importanţa ei economică, turistică şi socială”. Vor fi prezentate referate şi comunicări asupra situaţiei pădurilor din zona Cugir, programele de întreţinere şi plantări, situaţia fondurilor de vânătoare şi pescuit precum şi a problemelor cu care se confruntă intreprinderile din domeniul exploatării şi prelucrării lemnului, scopul declarat al manifestării fiind acela de a sensibiliza cetăţenii, în special tineretul, în domeniul protecţiei mediului înconjurător, prin folosirea judicioasă a potenţialului turistic oferit de pădurile din zonă. Sunt invitaţi să participe cetăţeni, O.N.G.-uri, reprezentanţi ai şcolilor şi bisericilor, precum şi ai firmelor care lucrează în domeniu.

Suprafaţa administrativ-teritorială a oraşului Cugir este de 310 km2 ,din care 245 km2 este formată din munţi împăduriţi cu foioase si conifere, zona fiind deosebit de pitorească, cu un potenţial turistic deosebit, aici desfăşurându-şi activitatea 15 firme de exploatarea şi prelucrarea lemnului.
Prin acţiunile conjugate ale administraţiei locale, societăţii civile şi ale agenţilor economici din zonă, se doreşte punerea în valoare a pădurii cugirene cu valenţele ei economice, turistice şi sociale.

Despre Primaria orasului Cugir

Primăria oraşului Cugir
tel/fax: 0258-751001
Mircea Simu
Purtător de cuvânt
mobil: 0744-312728

primariacugir@xnet.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/primaria-orasului-cugir/primaria-cugir-si-asociatia-nasapisteorganizeaza-seminarul-padurea-importanta-ei-economica-turistica-si-sociala