1 2 3 4

Programul Operational Regional 2014-2020
AXA PRIORITARA 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon
Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala
Serviciu integrat de transport public urban in contextul dezvoltarii durabile a orasului Sulina

Lansarea proiectului "Serviciu integrat de transport public urban in contextul dezvoltarii durabile a orasului Sulina"

Sulina - 3 mai 2022

Comunicat tip General in Administratie Publica

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Sulina, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a orașului Sulina ”, cod MySMIS 133539 , finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 4E: “ Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”.

Comunicat de presă

                                                                        Data 29.04.2022

 

          Lansarea proiectului „Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a orașului Sulina ”

              Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Sulina, în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „ Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a orașului Sulina ”, cod MySMIS 133539  , finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 4E: “ Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”.

              Valoarea totală a proiectului este de 23.758.499,47 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 22.208.338,14  lei.

              Obiectivul general al proiectului:

Prin realizarea investiției, Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Sulina are ca obiectiv principal reducerea  emisiilor de carbon în baza planului de dezvoltare durabilă al orașului Sulina.

              Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

1.Reabilitare, modernizare și transformare imobil situat în orașul Sulina, str. a IV-a, nr.83, jud. Tulcea cu regim de înalțime P în P+1, cu schimbare de destinație din centrală termică în autobază

2. Modernizare stații de transport public pe traseu autobuz tur-retur :

Strada I (Digului), str. a II-a, str. Duiliu Zamfirescu, str. Nicolae Balcescu, str. Republicii, str. Sf. Alexandru, str. Europolis

3. Modernizare zone pietonale/trotuare:

 Str. I-tronson 1, str. Republicii, str. Sf. Alexandru, str. Nicolae Balcescu, str. Europolis

4. Construire, modernizare piste/trasee pentru bicicliști, inclusiv amenajare/construire centre de închiriere/depozitat biciclete pe traseu: Strada I( Digului), str. a III-a, str. Unirii, str. a II-a, str. Republicii, str. Sf. Alexandru, str. Nicolae Balcescu, str. Europolis

              Durata de implementare a proiectului este de 69 luni începând cu data intrării în vigoare a Contractului de finanțare si are ca termen de finalizare data de 31.01.2023.

 

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la:

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Sulina

Adresa: str. I, nr.180, oraș Sulina

Telefon: 0240543001, fax: 0240543661

Email : secretariat@primaria-sulina.ro

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro | https://www.primaria-sulina.ro/files/29apr2022_info_proiect_transport_public_urban.pdf

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/primaria-sulina/lansarea-proiectului-serviciu-integrat-de-transport-public-urban-in-contextul-dezvoltarii-durabile-a-orasului-sulina