Formator – Train the trainers – 19-23 aprilie

BUCURESTI - 12 martie 2010

Comunicat tip General in Afaceri

Programul este construit ca un ghid de cunoştinţe şi competenţe cheie pentru persoanele care sunt implicate în instruirea adulţilor.
Foarte multe persoane devin traineri deoarece sunt experţi într-un anumit domeniu. Totuşi, cei mai buni traineri sunt cei care ştiu că abilitatea de a instrui nu se datorează doar expertizei într-un anumit domeniu, ci şi abilităţii de a crea experiente de invatare semnificative, care sa genereze schimbari la nivel de comportamente, abilitati si convingeri.

Programul se adresează persoanelor care au responsabilităţi de instruire: traineri, manageri, supervizori

Beneficiile programul

Participanţii vor pleca cu o „trusă de scule” (instrumente, metode, tehnici, tips & tricks) aplicabile imediat pentru a:

•Identifica precis şi sigur nevoile de training
•Dezvolta uşor programe de training adaptate audienţei
•Facilita programe de training dinamice şi practice folosind cele mai noi tehnici de învăţare accelerată
•Evalua rapid rezultatele programelor de training.
Program integrat de training şi coaching: 5 zile de training, 3 sesiuni de coaching

•Program practic cu proiecte pre-curs şi post-curs
•Program facilitat de traineri cu experienţă de training de peste 10 ani. Trainerii au lucrat în companii multinaţionale lideri de piaţă.
•Program dezvoltat special pentru traineri din organizaţii comerciale
•Program la care au participat sute de traineri şi manageri din companii de succes
•Program certificat CNFPA (Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor)

Despre PRO BUSINESS CONSULTING S.R.L.

Obiective
La sfârşitul cursului participanţii vor :

•Cunoaşte procese şi metode de identificare a nevoilor de instruire
•Putea susţine o sesiune de instruire eficientă : clară, de efect, adaptată participanţilor care-şi va atinge obiectivele propuse
•Putea organiza sesiuni de instruire bazate pe nevoile specifice ale organizaţiei utilizând metode de instruire adecvate
•Cunoaşte metodele de evaluare a impactului instruirii
•Putea evalua şi revizui programele pentru creşterea continuă a calităţii programelor
•Avea cunoştinţele necesare promovării programelor de formare

Tematici

Identificarea nevoilor de instruire

•Procesul de identificare a nevoilor de instruire
•Metode de identificare a nevoilor
•Exemple de metode folosite în organizaţii

Cum învaţă adulţii

•Principiile învăţării la adulţi
•Obstacole în învăţare
•Stiluri de învăţare
•Tehnici de învăţare accelerată

Dezvoltarea programelor de instruire

•Identificarea scopurilor de instruire ale cursului
•Stabilirea obiectivelor specifice
•Proiectarea activităţilor de instruire
•Gruparea activităţilor de instruire în secvenţe
•Planificarea detaliată a activităţilor

Pregătirea instruirii

•Pregătirea logistică
•Pregătirea fizică
•Pregătirea psihică

Procesul de instruire – metoda START

•Stimularea interesului
•Transferul ideilor şi conceptelor
•Aplicarea cunoştinţelor dobândite
•Recapitulare şi evaluare
•Transferul în practică şi implementare

Metode de instruire

•Prezentare
•Role play
•Studiu de caz
•Simulări
•Jocuri
•Videotraining
•Instrumente cu licenţă
•Alte metode: icebreaker, energizer, exerciţii inductive

Tehnici de instruire:

•Abilităţi de comunicare: comunicare verbală, paraverbală, limbajul trupului etc..
•Tehnici de implicarea auditorului
•Folosirea mijloacelor de prezentare
•Tehnici de control a situaţiilor dificile (persoane, grupuri)
•Tehnici de feedback structurat

Evaluarea impactului instruirii

•Reacţie
•Învăţare
•Comportament
•Rezultate
•Beneficiul investiţiei

Organizarea programelor de instruire

Marketing-ul instruirii

Revizuirea programelor de instruire

Folosirea de metode şi tehnici avansate de instruire

www.1marathon.ro