Norme legale privind crematoriile umane si incinerarea

BUCURESTI - 29 noiembrie 2017

Comunicat tip General in Social

Serviciile funerare cuprind toate serviciile ce pot fi aduse unui defunct si familiei acestuia dupa momentul decesului. Fiecare cetatean are dreptul de a-si exprima dorinta privind alternativa de a fi inhumat sau incinerat. In acest sens, se poate stipula in scris dorinta, respectiv organizarea incinerarii prin act notarial.

  Solicitarea de incinerare va fi completata si semnata de persoana desemnata si va cuprinde datele de identificare, atat a persoanei respective, cat si a ale persoanei decedate. Solicitarea va fi insotita de copia certificatului de deces, copia cartii de identitate sau a pasaportului persoanei solicitante.

Solicitarea de incinerare este un document intern tipizat, elaborat de crematoriul respectiv. Redactarea si elaborarea acestui document revin administratiei crematoriului. Solicitarea se va pastra in dosarul de incinerare. Infiintarea si modernizarea unui crematoriu uman se realizeaza in conformitate cu documentatiile de urbanism si a autorizatiei de constructie si se autorizeaza sanitar de directia de sanatate publica

Conditii in vederea infiintarii unui crematoriu: 

-                  Infiintarea crematoriului se realizeaza cu respectarea distantei minime de 1000 metri fata de zonele protejate, pentru a nu crea disconfort rezidentilor din zonele respective, datorita eliminarii emisiilor in atmosfera;

-                  Crematoriul uman trebuie prevazut cu sisteme de filtrare si depoluare a gazelor de ardere, intretinute in stare adecvata de functionare pe perioada activitatii;

-                  Crematoriile umane aflate in functiune monitorizeaza atat procesul de incinerare, cat si cel al emisiilor de gaze si particule in atmosfera, cu respectarea legislatiei referitoare la protectia factorilor de mediu;

-                  Cosul crematoriului trebuie sa aiba o inaltime care sa depaseasca inaltimea cladirilor invecinate. Inaltimea cosului crematoriului uman va fi calculata astfel incat sa asigure retinerea si dispersia corespunzatoare a poluantilor evacuati, pentru a nu produce disconfort sau afectarea starii de sanatate a populatiei rezidente din zonele protejate;

-                  Pentru crematoriile infiintate anterior intrarii in vigoare a prezentei Hotarari se respecta distanta prevazuta in actele normative aflate in vigoare la data respectiva.

Administratia crematoriului uman are obligatia de a afisa serviciile oferite si tarifele aferente acestora. Fiecare crematoriu trebuie sa detina un registru de incinerare care va cuprinde: codul unic de incinerare; data incinerarii si timpul de desfasurare al procesului, respectiv ora de incepere si de finalizare; numele, prenumele, varsta persoanei decedate; locul si data nasterii persoanei decedate; locul, data producerii decesului; furnizorul, respectiv firma de pompe funebre, numarul de inmatriculare a masinii mortuare, data si ora preluarii decedatului; data si modalitatea de predare a urnei/cererea de pastrare a urnei; numele si semnatura persoanei care ridica urna; numarul corespondent din registrul de pastrare in frigider.

Pentru fiecare incinerare realizata, administratia crematoriului va intocmi un dosar de incinerare cuprinzand acte originale sau copii ale documentelor dupa cum urmeaza:

-                  copie dupa certificatul de deces;

-                  autorizatie de inhumare/incinerare in original care se retine de catre administratia crematoriului;

-                  certificat de imbalsamare, daca a fost efectuata imbalsamarea;

-                  aviz sanitar de transport, dupa caz;

-                  copia certificatului constatator al decesului;

-                  actul prin care persoana decedata si-a exprimat legal vointa de a fi incinerata, daca a fost intocmit;

-                  solicitare de incinerare sau copie legalizata dupa testament;

-                  declaratia de metale si obiecte pretioase, daca este cazul;

-                  copia cartii de identitate/ pasaport a solicitantului incinerarii;

-                  proces verbal de predare – primire a urnei in original.

 Fiecare cadavru care urmeaza sa fie incinerat va avea eticheta de cadavru atasata membrelor, obligatia etichetarii revenind firmei de pompe funebre, care preia decedatul si efectueaza transportul acestuia. Eticheta de cadavru va contine date de identificare a decedatului: nume, sex, data si anul nasterii, locul, ora si data decesului, cauza decesului. Poate fi incinerat orice cetatean strain decedat pe raza teritoriului Romaniei, cu conditia sa existe aprobarea oficiului consular din Romania al tarii al carei cetatean a fost defunctul sau, in lipsa acestuia, de aprobarea autoritatilor competente de la ultimul domiciliu al defunctului, precum si documentele emise de autoritatile de stare civila: certificat de deces, autorizatia de incinerare/inhumare. Este interzisa incinerarea persoanelor neidentificate, respectiv a persoane carora nu li s-a emis certificat de deces, autorizatie de incinerare/inhumare.

 

Pastrarea urnelor cu cenusa se realizeaza in urmatoarele conditii:

-                  Cenusa rezultata in urma incinerarii este pastrata in urne ce sunt depuse in locurile special amenajate ale crematoriului/cimitirului;

-                  Urna poate fi inhumata la o adancime de minimum 0,5 m de la nivelul terenului sau poate fi depusa in mormant/cavou.

Mai multe detalii despre servicii funerare aici.

Despre ProDigitalMedia

Pro Digital Media este o companie romaneasca care ofera solutii complexe de SEO, webdesign, copywriting, managementul reputatiei, precum si orice fel de promovare pe internet si in afara lui. Punem accentul doar pe livrarea de servicii de calitate care ajuta in mod direct la dezvoltarea si cresterea profitului afacerii dumneavoastra.