A început desfășurarea cursurilor Auto Perform

BUCURESTI - 19 aprilie 2021

Comunicat tip Produse / Servicii in Auto

A fost demarat și finalizat primul curs GRATUIT și certificat în domeniul reparațiilor auto realizat în cadrul proiectului Auto Perform în localitatea Arad.

Prima grupă de curs a fost de Diagnoză Auto și a fost susținută de formatorii Adrian Gidali, Florin Simon și Ferenti Iosif, experți cu vastă experiență în domeniu. Toți participanții au absolvit cu brio examenul.

Înscrierea la cursuri este încă deschisă. În total vor fi realizate 18 grupe de curs în domeniile diagnoză auto, vopsirea automobilului, repararea caroseriei în diferite localități din regiunile Sud-Vest, Vest și Nord-Vest.

Cursuri desfășurate, demarate și/sau programate (datele se pot schimba în funcție de înscrierile primite):

- Curs de Diagnoză Auto, Arad, perioada 29 martie – 14 aprilie 2021 – finalizat

- Curs de Diagnoză Auto, comuna Groși (lângă Baia Mare), demarat Luni, 19 aprilie 2021

- Curs de Diagnoză Auto, Turda, demarat Luni, 19 aprilie 2021

- Curs de Diagnoză Auto, Cluj-Napoca, programat pentru perioada mai-iunie 2021

- Curs de Diagnoză Auto, Timisoara, programat pentru perioada mai-iunie 2021

- Curs de Diagnoză Auto, Oradea, programat pentru perioada mai-iunie 2021

- Curs de Diagnoză Auto, Baia Mare, programat pentru perioada mai-iunie 2021

- Curs de Diagnoză Auto, Drobeta-Turnu Severin, programat pentru perioada iunie-iulie 2021

- Curs de Repararea Caroseriei, Craiova, programat pentru perioada iunie-iulie 2021. 

Proiectul “AUTO PERFORM– Performanță pentru angajații din sectorul auto” (cod mysmis 128849), implementat de Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) în perioada 13 Noiembrie 2019 – 24 Iulie 2021 are ca obiectiv principal facilitarea accesului la formare profesională a forței de muncă din industria auto și componente din regiunile de dezvoltare Sud-Vest, Vest și Nord-Vest prin stimularea angajatorilor în direcția dezvoltării competențelor angajaților lor și prin furnizarea de programe de formare profesională de calitate, sporirea capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare conform SNCDI.

Proiectul are o valoare totală de 2,741,804.44 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 2,495,042.02). Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Proiectul urmărește realizarea următoarelor principale obiective:

Conștientizarea angajatorilor din sectorul auto privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.Dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și aptitudinilor pentru minim 360 de angajați din sectorul auto (din care minim 40 angajați vârstnici, 55-64 de ani)prin desfășurarea a 3 tipuri de cursuri acreditate ANC:

- Curs inițiere „Diagnoză auto” (9 stagii);

- Curs inițiere „Vopsirea automobilului” (6 stagii);

- Curs inițiere „Repararea caroseriei” (3 stagii).

Fiecare stagiu de curs va avea o durată de 60 de ore, având atât o componentă teoretică, cât și una practică și se va desfășura pe parcursul a minim 11 zile, la care se adaugă ziua de examen.

Sprijinirea a minim 36 de întreprinderide proveniență a grupului ținta în vederea elaborării de programe de învățare la locul de muncă, anticipând astfel necesitățile angajaților de formare profesională.

Prin intermediul cursurilor angajații își pot crește performanța la locul de muncă și pot prelua mai multe responsabilități în cadrul firmei, ceea ce îi va ajuta la dezvoltarea în cariera lor profesională și la creșterea stabilității locului lor de muncă. Totodată, angajatorii își pot extinde oferta de servicii, își pot crește gradul de calitate a serviciilor oferite și devin mai competitive pe piață, având parte de angajați mai motivați și mai pregătiți

Angajatorii (service-uri auto, firme de transporturi sau distribuție, dar și firme din alte domenii de activitate) își pot înscrie angajații la cursuri accesând pagina următoare: https://www.inscriere-auto-perform.ro/

De asemenea, persoanele angajate interesate să participe la cursuri se pot înscrie ele însele accesând linkul de mai sus.

Persoanele interesate trebuie doar să completeze formularul din partea dreaptă a paginii pentru a-și transmite datele de contact către experții proiectului Auto Perform, iar aceștia vor contacta persoanele înscrise în cel mai scurt timp pentru a verifica dacă îndeplinesc condițiile de eligibilitate ale proiectului și pentru a demara procesul de înscriere în proiect. 

De asemenea, pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

Ștefan Cosmin - Expert informare

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România

https://www.ptir.ro/

E-mail: cosmin.stefan@ptir.ro

Pagina Facebook proiect: fb.me/autoperform.ptir