Cursuri de formare profesională gratuite organizate online prin proiectul PRO CALIFICARE

BUCURESTI - 16 august 2022

Comunicat tip Produse / Servicii in Cursuri

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR), în parteneriat cu Centrul de Consultanță și Studii Europene SRL, implementează în perioada 16 Aprilie 2021 – 15 Aprilie 2023 proiectul „PRO CALIFICARE - Oportunități pentru formarea profesională continuă a angajaților” (cod mysmis 135539), proiect cofinanțat prin fonduri europene.

Obiectivul general al proiectului este creșterea participării la programe de formare profesională continuă a persoanelor angajate din regiunile de dezvoltare Sud-Est, Nord-Est și Sud Muntenia.

Principalele rezultate planificate ale proiectului sunt:

- O campanie de informare și conștientizare cu privire la importanța formării profesionale și participării la programele de FPC.

- Minim 652 angajați încadrați în proiect ce beneficiază de consiliere profesională și tutorat și participă la cursuri de formare profesională.

- 25 de stagii de curs realizate.

- Minim 522 participanți (peste 80% din participanții la cursuri) vor fi certificați și vor obține diploma recunoscută de ANC.

- Raport de cercetare “Soluții inovative pentru creșterea participării angajaților la FPC” realizat și diseminat.

Cursurile de formare organizate în cadrul proiectului sunt:

- Competențe antreprenoriale - curs de specializare, 40 ore;

- Diagnoza auto - curs de inițiere, 60 ore;

- Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere - curs de specializare, 80 ore;

- Competențe informatice - curs de inițiere, 40 ore;

- Lucrător în comerț - curs de calificare nivel 2, 360 ore;

- Peisagist Floricultor - curs de calificare nivel 2, 360 ore;

- Sudor electric - curs de calificare nivel 2, 360 ore;

- Lucrător finisor pentru construcții - curs de calificare nivel 2, 360 ore;

- Patiser - curs de calificare nivel 2, 360 ore;

Dintre acestea, stagiile de curs “Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” se realizează online. Astfel, persoanele angajate ce au un program de lucru fix și timp liber limitat pot participa mai ușor la aceste cursuri de formare.

Printre principalele aspectele punctate în cadrul cursului sunt:

- Folosirea serviciilor online – www, e-mail, comerț online, chat

- Crearea unei pagini web

- Crearea unei campanii de marketing digital

- Realizarea de strategii pentru social media

- Siguranța online

Mai multe stagii de curs din cadrul proiectului au fost deja finalizate, însă înscrierile la cursurile de formare sunt încă deschise. Cursanții în cadrul proiectului au dobândit noi competențe și abilități pentru a-și îmbunătăți poziția pe piața muncii, au obținut noi calificări / certificări ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) pentru a obține noi oportunități, atât la locul de muncă actual cât și în căutarea unui nou loc de muncă.

Cursurile de formare PRO CALIFICARE au atât o parte teoretică cât și o parte practică, iar la finalul stagiilor, cursanții vor participa la un examen pentru a obține o diplomă certificată ANC. Cursurile de formare sunt ținute de formatori experți din industria care o reprezintă.

Persoanele care se înscriu la cursurile PRO CALIFICARE trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- Să aibă domiciliul / reședința în una din regiunile de implementare a proiectului – Nord-Est, Sud-Est, Sud;

- Să fie angajati (inclusiv PFA - Persoană Fizică Autorizată sau II - Întreprindere Individuală);

- Să aibă vârsta între 25 și 64 de ani (inclusiv);

- Să nu dețină deja certificare în cursul pe care dorește să îl urmeze în cadrul proiectului.

Pentru a vă înscrie în proiect, puteți să completați formularul din partea dreaptă a paginii: https://www.inscriere-pro-calificare.ro/. Apoi, un expert din cadrul proiectului vă va contacta în cel mai scurt timp pentru a vă asista în completarea dosarului dumneavoastră de candidatură în proiect (formular de înscriere, declarații, copii carte de identitate, copii diplome de studii etc.).

Proiectul are o valoare totală de 4.721.290,47 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 4.622.199,66). Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

Ștefan Cosmin - Expert informare

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România

https://www.ptir.ro/

E-mail: cosmin.stefan@ptir.ro

Pagina Facebook proiect: www.facebook.com/pro.calificare

Formular de înscriere: https://www.inscriere-pro-calificare.ro/

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/prologue-advertising/cursuri-de-formare-profesionala-gratuite-organizate-online-prin-proiectul-pro-calificare