Înscrie-te la cursurile de inițiere „Diagnoză Auto” furnizate gratuit prin proiectul AUTO PERFORM

BUCURESTI - 22 ianuarie 2021

Comunicat tip Produse / Servicii in Auto

Continuă înscrierile la cursurile de inițiere Diagnoză Auto organizate in cadrul proiectului AUTO PERFORM – proiect implementat de PTIR (Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România).

Prin intermediul proiectului AUTO PERFORM, 360 de angajați care activează în sectorul auto vor beneficia de oportunitatea de a participa la cursuri de formare profesională gratuite și certificate ANC. Cursurile se adresează angajaților din regiunile Sud Vest (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea), Vest (Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara) și Nord-Vest (Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj) și vor fi realizate în domeniile: Diagnoză Auto, Vopsirea automobilului și Repararea Caroseriei

Programul de formare profesională Diagnoză Auto realizat în cadrul proiectului este un curs de inițiere și are o durată de 60 de ore, cuprinzând atât o parte teoretică, cât și una practică. Participanții la cursuri vor dobândi cunoștințe și competențe specifice diagnozei auto: diagnosticarea și repararea motoarelor cu ardere internă, diagnosticarea și repararea componentelor automobilului, sistemele de diagnoză, modul de funcționare al acestora și tehnici de diagnosticare utilizate etc. În urma finalizării cursurilor, absolvenții acestora vor obține o diplomă ANC recunoscută la nivel național.

Cine se poate înscrie la cursurile GRATUITE organizate in cadrul proiectului?

Persoanele care se vor putea înscrie la cursuri vor trebui să respecte anumite condiții de eligibilitate:

- Să fie angajați în firme care își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și in domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (în specialIndustria auto și componente)

- Locul de muncă ocupat să fie în una din cele 3 regiuni de dezvoltare în care se implementează activitățile proiectului (Sud-Vest, Vest, Nord-Vest)

- Să fie absolvenți ai învățământului general obligatoriu (8 clase)

- Să nu fie manageri, antreprenori ce își gestionează propria afacere sau angajați din departamente de resurse umane.

Participarea la cursuri este complet GRATUITĂ. Locația și calendarul de desfășurare a cursurilor vor fi stabilite în funcție de cerere și se vor comunica în timp util cursanților.

Numărul de locuri la cursuri este LIMITAT, vă recomandăm să vă înscrieți cât mai repede completând formularul din partea dreaptă a paginii următoare:

https://www.inscriere-auto-perform.ro/

Programele de formare profesională sunt benefice pentru cursanți, ajutându-i la actualizarea și dezvoltarea cunoștințelor necesare la locul de muncă, dezvoltarea în carieră, cunoașterea noilor trenduri și echipamente de lucru din domeniul auto și oferindu-le posibilitatea de a-și îmbunătăți abilitățile de comunicare, prin interacțiunea cu oameni care lucrează în același domeniu de activitate.

Pentru a vă înscrie la cursurile de formare profesională realizate în cadrul proiectului Auto Perform, puteți completa formularul din partea dreaptă a paginii următoare:

https://www.inscriere-auto-perform.ro/

Despre Prologue Advertising

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) implementează în perioada 13 Noiembrie 2019 – 24 Iulie 2021 proiectul ”AUTO PERFORM”– Performanță pentru angajații din sectorul auto”, obiectivul principal al acestuia fiind facilitarea accesului la formare profesională a forței de muncă din industria auto și componente din regiunile de dezvoltare Sud-Vest, Vest și Nord-Vest, prin stimularea angajatorilor în direcția dezvoltării competențelor angajaților lor și prin furnizarea de programe de formare profesională de calitate, sporirea capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare conform SNCDI.