Înscrierile la proiectul NEXT LEVEL sunt deschise

BUCURESTI - 10 noiembrie 2022

Comunicat tip Produse / Servicii in Cursuri

Proiectul “NEXT LEVEL – Oportunități de integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor NEETs din Regiunea Sud-Est” (cod mysmis 154286) este implementat de Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) în colaborare cu Centrul de Consultanță și Studii Europene SRL (CCSE) în perioada 29 Iunie 2022 – 28 Decembrie 2023 (18 luni).

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului unui număr de 378 de tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare din Regiunea Sud-Est, la măsuri și intervenții integrate și personalizate de ocupare, în vederea dobândirii unor noi cunoștințe, competențe și aptitudini de muncă, având ca scop creșterea gradului de ocupare a acestora.

 

Principalele rezultate urmărite în urma implementării proiectului sunt:

- Realizarea unei campanii de publicitate implementată la nivel regional, cu impact asupra 20.000 de persoane

- Înscrierea în proiect a minim 378 tineri NEETs șomeri pentru a beneficia de activitățile organizate în proiect

- Implementarea a 13 de stagii de curs tip calificare nivel 2 sau 3 în următoarele domenii: Operator introducere, validare și prelucrare date; Manichiurist-pedichiurist; Frizer; Sudor electric; Patiser; Lucrător instalator pentru construcții; Lucrător în alimentație – Ospătar.

- Minim 182 tineri NEETs din GT participanți la stagii de curs tip calificare nivel 2 și 3, din care minim 164 (peste 90% participanți) vor fi certificați și vor obține diplomă ANC

- Realizarea a 6 sesiuni de cursuri de dobândire a competențelor antreprenoriale

- Minim 84 tineri NEETs din GT participanți, din care minim 76 (peste 90%) certificați ANC

- 1 competiție de planuri de afaceri în urma căreia 9 planuri de afaceri vor fi selectate în vederea acordării de ajutor de minimis: 9 întreprinderi înființate și monitorizate, 9 locuri de muncă nou create

- Servicii de mediere a muncii pentru minim 378 tineri NEETs din GT, din care minim 163 de persoane vor obține un loc de muncă în termen de șase luni de la încetarea calității de participant.

 

Valoarea totală a proiectului este de 4,934,955.26 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 4,446,812.15 lei.

 

Cine se poate înscrie la proiect:

Tineri NEETs (persoane fără activitate – fără loc de muncă și care nu urmează o formă de învățământ), cu vârsta între 16 și 29 de ani, cu domiciliul sau reședința în Regiunea Sud-Muntenia, înregistrați și profilați de către SPO (Serviciul Public de Ocupare).

Experții din cadrul proiectului pot asista persoanele interesate de participarea la activitățile proiectului să se înregistreze la SPO și să își completeze dosarul de înscriere în proiect.

Astfel, prin intermediul proiectului, tinerii NEETs din Regiunea Sud Muntenia pot beneficia de mai multe măsuri integrate gratuite pentru ocuparea lor (găsirea unui loc de muncă):

1.    Cursuri de formare profesională gratuite de tip calificare nivel 2 sau 3.

La aceste cursuri vor putea participa doar tinerii NEETs înscriși în proiect cu nivelurile de ocupabilitate B, C și D, respectiv "mediu ocupabil", "greu ocupabil" și "foarte greu ocupabil" (rezultat din profilarea realizată de Serviciul Public de Ocupare).

 

În total, vor fi desfășurate 13 stagii de curs:

- 2 stagii de curs de calificare nivel 3, “Operator introducere, validare și prelucrare date”, durata 720 ore -240 ore teorie și 480 ore practică

- 2 stagii de curs de calificare nivel 2 “Manichiurist-pedichiurist”, durata 360 ore (120 ore teorie + 240 ore practică);

- 2 stagii de curs de calificare nivel 2 “Frizer”, durata 360 ore (120 ore teorie + 240 ore practică);

- 2 stagii de curs de calificare nivel 2 “Sudor electric”, durata 360 ore (120 ore teorie + 240 ore practică);

- 2 stagii de curs de calificare nivel 2 “Patiser”, durata 360 ore (120 ore teorie + 240 ore practică);

- 2 stagii de curs de calificare nivel 2 “Lucrător instalator pentru construcții”, durata 360 ore (120 ore teorie + 240 ore practică);

- 1 stagiu de curs de calificare nivel 2 “Lucrător în alimentație - Ospătar”, durata 360 ore (120 ore teorie + 240 ore practică).

Toate cursurile sunt acreditate de către ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări), având recunoaștere la nivel național și European. Astfel, absolvenții cursului vor obține o diplomă acreditată ANC, obținând un avantaj pe piața muncii.

Toate cursurile conțin atât o parte teoretică prin care participanții pot dobândii cunoștințe utile despre domeniul de activitate vizat, dar și o parte practică, prin care tinerii cursanți pot dobândii competențe practice utile la locul de muncă, și căutate de angajatori printre candidați.

 

2.    Cursuri gratuite de competențe antreprenoriale

Aceste sunt destinate exclusiv tinerilor NEETs înscriși în proiect cu nivel de ocupabilitate A, respectiv "ușor ocupabil" (rezultat din profilarea realizata de Serviciul Public de Ocupare).

În total se vor realiza 6 stagii de curs pentru competențe antreprenoriale, financiare și juridice, cu o durată de 40 de ore. Cursurile sunt gratuite și se vor desfășura online. Stagiile certificate de către ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări).

Astfel, tinerii NEETs care sunt interesați să își pornească propria afacere își pot crește șansele de succes prin dobândirea de cunoștințe și abilități relevante pentru dezvoltarea unei afaceri prin cursurile gratuite de competențe antreprenoriale realizate în cadrul proiectului NEXT LEVEL.

Mai mult, aceste cursuri îi pot ajuta pe cursanți și la găsirea unui loc de muncă, angajatorii acordând valoare competențelor antreprenoriale și căutând angajați ce au astfel de competențe.

Totodată, absolvenții cursurilor se vor putea înscrie la un concurs de planuri de afaceri în urmă căruia, 9 tineri înscriși în proiect vor obține finanțare de până la 25.000 de euro fiecare.

Metodologia concursului poate fi consultată la pagina următoare: https://www.ptir.ro/noutati/lansarea-concursului-de-planuri-de-afaceri-in-cadrul-proiectului-next-level-oportunitati-de-integrare-durabila-pe-piata-muncii-a-tinerilor-neets-din-regiunea-sud-est.html.

Termenul limită de înscriere în concurs și depunere a planurilor de afaceri este: 16 noiembrie 2022, ora 17:00.

 

3.    Servicii de mediere a muncii

Prin această activitate, tinerii NEETs înscriși în proiect vor fi puși în contact cu potențiali angajatori conform cu interesele lor. Mai mult, în cadrul activității se vor organiza 2 burse de locuri de muncă. 

Astfel, activitățile realizate în proiect sunt foarte utile pentru tinerii NEETs și sunt menite să crească șansele acestora la ocupare prin dezvoltarea unei afaceri proprii sau prin găsirea unui loc de muncă.

 

Înscrierile la proiect sunt deja deschise!

Accesați pagina www.inscriere-next-level.ro și completați formularul din partea dreaptă a paginii. Experții din cadrul proiectului vă vor contacta cât mai repede pentru a vă oferii de talii, pentru a verifica dacă vă puteți înscrie în proiect și pentru a vă asista în procesul de înscriere (înregistrarea și profilarea la SPO și completarea dosarului de înscriere în proiect – pregătirea de copii după acte și documente, completarea de formulare etc.)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Date de contact:

NEXT LEVEL – Oportunități de integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor NEETs din Regiunea Sud-Est

Pagina web a proiectului: https://www.ptir.ro/proiecte-in-implementare/2289.html

Pagina Facebook proiect: https://www.facebook.com/nextlevelse

Pagină înscriere în proiect: https://www.inscriere-next-level.ro

 

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR):

Website: https://www.ptir.ro/

Adresa: Str. Spătarului, nr. 30, Sector 2, București

 

Centrul de Consultanță și Studii Europene SRL (CCSE)

Website: https://cursuriccse.ro

Sediul central: Str. Energiei nr.24A, Galați, jud. Galați

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/prologue-advertising/inscrierile-la-proiectul-next-level-sunt-deschise