Prima grupă de curs Auto Perform a fost finalizată cu succes la Arad

Arad - 19 aprilie 2021

Comunicat tip Produse / Servicii in Auto

În perioada 29 martie – 14 aprilie 2021, a fost organizat și finalizat cu succes în Arad primul curs gratuit de Diagnoză Auto. Acesta reprezintă doar primul din cele 18 sesiuni de cursuri în reparații auto ce vor fi realizate prin intermediul proiectului Auto Perform în regiunile Sud-Vest, Vest și Nord-Vest.

Grupa de Diagnoză Auto din Arad a fost susținută de formatorii Adrian Gidali, Florin Simon și Ferenti Iosif, experți cu vastă experiență în domeniu.

Prin intermediul cursului, participanții au dobândit cunoștințe teoretice și experiență practică în domeniul diagnozei auto:

•          funcționarea automatizărilor;

•          funcționarea senzorilor și rolurile lor;

•          înțelegerea constructivă a aparatelor de măsură folosite la diagnosticarea sistemelor mecatronice;

•          gestionarea motoarelor cu ardere internă;

•          controlul timpului de injecție;

•          monitorizarea rateurilor de ardere;

•          controlul gazelor evacuate;

•          diagnosticare a defectelor pe un autoturism-simulator real etc.

Toți participanții au susținut și absolvit cu brio examenul final pentru certificarea de diagnostician auto. Le urăm succes în activitatea lor profesională și mulțumim formatorilor pentru implicare.

Proiectul “AUTO PERFORM– Performanță pentru angajații din sectorul auto” (cod mysmis 128849), implementat de Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) în perioada 13 Noiembrie 2019 – 24 Iulie 2021 are ca obiectiv principal facilitarea accesului la formare profesională a forței de muncă din industria auto și componente din regiunile de dezvoltare Sud-Vest, Vest și Nord-Vest prin stimularea angajatorilor în direcția dezvoltării competențelor angajaților lor și prin furnizarea de programe de formare profesională de calitate, sporirea capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare conform SNCDI. 

Proiectul are o valoare totală de 2,741,804.44 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 2,495,042.02). Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul urmărește realizarea următoarelor principale obiective:

Conștientizarea angajatorilor din sectorul auto privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.Dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și aptitudinilor pentru minim 360 de angajați din sectorul auto (din care minim 40 angajați vârstnici, 55-64 de ani)prin desfășurarea a 3 tipuri de cursuri acreditate ANC:

- Curs inițiere „Diagnoză auto” (9 stagii);

- Curs inițiere „Vopsirea automobilului” (6 stagii);

- Curs inițiere „Repararea caroseriei” (3 stagii).

Fiecare stagiu de curs va avea o durată de 60 de ore, având atât o componentă teoretică, cât și una practică și se va desfășura pe parcursul a minim 11 zile, la care se adaugă ziua de examen.

Sprijinirea a minim 36 de întreprinderide proveniență a grupului ținta în vederea elaborării de programe de învățare la locul de muncă, anticipând astfel necesitățile angajaților de formare profesională.

Prin intermediul cursurilor angajații își pot dezvolta sau actualiza cunoștințele din domeniu și pot căpăta experiență de lucru care îi poate ajuta să își eficientizeze munca și performanțele, ceea ce îi va ajuta la dezvoltarea carierei profesionale. Totodată, angajatorii beneficiază de o forță de muncă mai pregătită, mai productivă, mai eficientă și se poate adapta mai ușor la tendințele din piață.

Angajatorii (service-uri auto, firme de transporturi sau distribuție, dar și firme din alte domenii de activitate) își pot înscrie angajații la cursuri accesând pagina următoare: https://www.inscriere-auto-perform.ro/

De asemenea, persoanele angajate interesate să participe la cursuri se pot înscrie ele însele accesând linkul de mai sus.

Persoanele interesate trebuie doar să completeze formularul din partea dreaptă a paginii pentru a-și transmite datele de contact către experții proiectului Auto Perform, iar aceștia vor contacta persoanele înscrise în cel mai scurt timp pentru a verifica dacă îndeplinesc condițiile de eligibilitate ale proiectului și pentru a demara procesul de înscriere în proiect. 

De asemenea, pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

 

Ștefan Cosmin - Expert informare

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România

https://www.ptir.ro/

E-mail: cosmin.stefan@ptir.ro

Pagina Facebook proiect: fb.me/autoperform.ptir

Despre Prologue Advertising

Nu suntem doar o alta agentie de webdesign, suntem chiar agentia de care aveti nevoie! Punem accent pe sinceritate in relatia noastra cu clientii. Mai mult, oferim consultanta alaturi de proiectele pe care le dezvoltam pentru ei, astfel incat sa maximizam utilitatea acestora.