Granturi European City Facility (EUCF) pentru dinamizarea tranziției energetice

BUCURESTI - 7 septembrie 2020

Comunicat tip Administrativ / Management in Administratie Publica

EUCF (European City Facility) oferă granturi de până la 60.000 EUR municipalităților și autorităților locale pentru dezvoltarea Conceptelor de Investiții care vizează implementarea acțiunilor din planul lor pentru energie și climă - PAED (Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă) sau PACED (Plan de Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă).

EUCF

EUCF

Ce este EUCF

Autoritățile, reprezentanții și angajații administrațiilor orașelor și municipalităților din România pot obține acum prin European City Facility (EUCF) suport financiar și servicii asociate pentru a scrie Conceptul de Investiții pentru realizarea acțiunilor din planul de acțiune pentru pentru climă și energie.

Având scopul de a debloca peste 320 milioane EUR, investiții publice și private, EUCF este interesant și pentru actori financiari locali.

Practic, EUCF va finanța municipalitatea – cu un grant fix de pâna la 60,000 EUR per aplicație – pentru activitățile și serviciile necesare, atât interne cât și externe, în scopul dezvoltării Conceptului de Investiții. Cea de-a doua parte a plății grantului de €60 k (30% din valoarea grantului) va fi plătită numai după validarea Conceptului de Investiții.  

Solicitanții acceptați de EUCF vor utiliza suma pentru dezvoltarea Conceptului de Investiții, care reprezintă un pas inițial către un plan de afaceri și financiar complet. Impactul EUCF reiese din dezvoltarea Conceptelor de Investiții, de ex. un document care oferă investitorilor și instituțiilor financiare informațiile necesare pentru a evalua un proiect de investiții.

Obiectivul general al EUCF este de a construi o bază substanțială de proiecte de investiții în domeniul energiei, în orașele europene.

De ce

Autoritățile și municipalitățile locale și-au luat mari angajamente să reducă semnificativ consumul de energie și de emisii de gaze cu efect de seră. Cu toate acestea, în implementarea acțiunilor ambițioase pentru climă și energie se confruntă deseori cu constrângeri financiare, precum și cu o lipsă de capacitate de a accesa finanțarea potrivită. EUCF dorește să transforme planurile de acțiune pentru climă și energie ale orașelor în investiții reale, prin dezvoltarea de Concepte de Investiții credibile, robuste si suficient de mature. Astfel de concepte, care trebuie să includă identificarea de surse potențiale de proiecte, analiză legală, analiză de guvernanță, strategie financiară de bază, precum și parcursuri de implementare, reprezintă prerechizite pentru accesarea diferitelor surse de finanțare.

 

Acum este timpul pentru a aplica

Primul apel pentru aplicații este acum deschis și se va închide pe 2 octombrie 2020, ora 17:00 (ora locală Bruxelles). Cei interesați pot găsi informații și pot aplica online la:  https://eucityfacility.eu/.

Pentru a aplica online sunt de parcurs câțiva pași rapizi. Un helpdesk este disponibil via  website. În România, poate fi contactat expertul național ORAȘE ENERGIE ÎN ROMÂNIA (OER) camelia.rata@oer.ro ; office@oer.ro .

Expertul național este în măsură să ofere informații despre procesul de aplicare și să ofere suport în procesul de aplicare (de ex. clarificarea nevoilor de investiție și de expertiză ale orașului, agregarea în proiect dacă e cazul, verificarea aplicației din punct de vedere al exprimării în limba engleză).

Aplicațiile vor fi evaluate în conformitate cu un set de criterii. Aplicațiile care au obținut cele mai mari scoruri vor obține grant.

Este important ca municipalitățile să se înregistreze și să înceapă procesul de aplicare, chiar și în cazul în care nu reușesc să îl finalizeze. Chiar și în acest caz, municipalitatea va primi un raport de feedback de la EUCF, raport care va fi util pentru apelurile care vor urma.

Municipalități și autorități eligibile

EUCF este destinat tuturor municipalităților / autorităților locale (de orice mărime) și asocierilor acestora din cadrul celor 27 State Membre UE și din Regatul Marii Britanii. Solicitanții trebuie să dețină un plan de acțiune pentru energie și climă, aprobat politic. Acesta poate fi PAED (Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă) sau PACED (Plan de Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă), elaborate în cadrul Convenției Primarilor, ori planuri cu ambiții similare având obiective în domeniul climei și energiei, stabilite cel puțin pentru anul 2020.

Autoritățile locale / municipalitățile sunt încurajate să se asocieze și să depună cereri comune, pentru a crește nivelul țintelor propuse și șansele de reușită. Entitățile private nu sunt eligibile.

Ce se poate finanța

EUCF finanțează activități precum studii (tehnice) de fezabilitate, analize de piață, de risc, juridice, economice sau financiare, analize privind părțile interesate etc. care sunt necesare pentru dezvoltarea Conceptului de Investiții. Aceste activități pot fi realizate de personalul angajat sau de experți subcontractați. Grantul nu poate finanța în mod direct investiții reale, dar acoperă costurile pentru mobilizarea resurselor și serviciilor de acces în dezvoltarea unui Concept de Investiții.

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII:  

Vizitați eucityfacility.eu ,secțiunea FAQ  și  https://oer.ro/eucf-european-city-facility/

Despre PROPAGANDA CONSULTING

Propaganda Consulting este membră a retelei europene de comunicare EURACSIS

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/propaganda-consulting/granturi-european-city-facility-eucf-pentru-dinamizarea-tranzitiei-energetice