PROGRAME DE CALIFICARE ÎN DOMENIUL AUTO SUSȚINUTE PRIN FONDURI EUROPENE

BUCURESTI - 22 noiembrie 2009

Comunicat tip General in Auto

La Hotel Crowne Plaza București s-a desfășurat in data de 19 noiembrie 2009 conferința de lansare a proiectului “Ia startul din Pole Position! Califică-te in domeniul auto”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POS DRU), axa prioritară 2: „Corelarea invățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, domeniul major de interventie 2.3 „Continuă să te califici”.

La conferință au participat circa 40 de reprezentanți ai societăților de service auto din București și Ilfov interesați de proiect, reprezentanți media și ai partenerilor din proiect.

În cadrul conferinței a fost evidențiat faptul că acest proiect se adresează muncitorilor necalificați sau cu un nivel redus de calificare din Regiunea București-Ilfov și are ca obiectiv principal creșterea calității forței de muncă prin facilitarea participării la programe de formare profesională continuă. Programul oferă:
•programe de formare profesională de nivel I: lucrător în lăcătușerie mecanică structuri, lucrător în mecanică de motoare, lucrător în electrotehnică;
•programe de formare profesională de nivel II: tinichigiu vopsitor auto, mecanic auto, electrician electronist auto.

Cursurile de calificare sunt gratuite și recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării și Inovării. Programele de formare profesională se vor desfășura începând cu luna ianuarie 2010. În cadrul proiectului, pe lângă formarea profesională vor fi oferite și servicii complementare de informare, orientare și consiliere profesională.

Programul este desfășurat în colaborare cu reprezentanții industriei de mașini, mecanică și service auto din București și Ilfov.

Despre Q Marketing Consulting

Promotorii acestui proiect sunt Fundația Dezvoltarea Popoarelor, Associazione Scuole Lavoro Alto Milanese (ASLAM) și Q Marketing Consulting.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm consultați pagina www.calificariauto.ro sau sunați la tel: 0755.056.038, Ania Sasarman.
office@qmc.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/q-marketing-consulting/programe-de-calificare-in-domeniul-auto-sustinute-prin-fonduri-europene