Implementare standard ISO 50001:2011 prin sistem de monitorizare consumuri energetice

Iasi - 16 octombrie 2019

Comunicat tip Produse / Servicii in Industrie, Energie

Energia reprezintă unul dintre cele mai mari costuri pe care le are o organizație, indiferent de activitatea acesteia. La nivel mondial, consumul de energie s-a dublat în ultimii 40 de ani. Până în anul 2030, este estimată o creștere de până la 30%.

Implementare standard ISO 50001:2011 prin sistem de monitorizare consumuri energetice

Implementare standard ISO 50001:2011 prin sistem de monitorizare consumuri energetice

Eficientizarea energetică trebuie să facă parte din planul de management al oricărei companii. Astfel, poate fi evitată creșterea exponențială în viitor a costurilor energiei.

În România s-a stabilit ca până în anul 2020 consumul de energie să fie redus cu 19%. În acest scop, legea 160/2016 le impune companiilor care consumă anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol (TEP) să efectueze o dată la 4 ani un audit energetic pe un contur de consum energetic stabilit de operatorul economic, care să reprezinte cel puţin 50% din consumul energetic total al firmei.

Însă, de această obligație sunt scutiți operatorii economici (alții decât IMM-urile) care pun în aplicare un sistem de management al energiei certificat în conformitate cu standardul ISO 50001:2011.

Eficiență energetică și avantajele standardului ISO 50001:2011

Standard voluntar internațional, ISO 50001 este un instrument care ajută organizațiile să pună în practică un sistem de management al energiei ce le permite gestionarea mai eficientă a acesteia. Este proiectat astfel încât să ajute consumatorul, indiferent de mărimea acestuia, să-și îmbunătățească performanțele energetice printr-o utilizare mai bună a activelor sale care utilizează de energie.

Aplicarea acestui sistem de management oferă beneficii imediat măsurabile financiar. Statisticile oficiale arată că în 18 luni de la certificare se pot obţine reduceri de costuri de până la 10%. Pe lângă acest rezultat important pentru bugetul oricărei afaceri, beneficiile pot lua și alte forme. Printre ele, sunt reducerea impactului asupra mediului sau consolidarea reputației.

ISO 50001 se bazează pe modelul sistemului de management ISO familiar pentru mai mult de un milion organizații din întreaga lume. Acesta aplică standardele ISO 9001 (managementul calității), ISO 14001 (managementul mediului), ISO 22000 (siguranţa alimentelor), ISO / IEC 27001 (securitatea informației). Poate fi pus în aplicare în mod individual sau integrat cu celelalte standarde de sistem de management.

ISO 50001:2011 presupune elaborarea unei politici energetice, stabilirea obiectivelor și întocmirea planurilor de acțiune pentru atingerea lor. Dezvoltat pentru a influența 60% din consumurile mondiale de energie, standardul include folosirea unor tehnologii noi, eficiente energetic, reducerea pierderilor de energie ori îmbunătățirea proceselor curente pentru a diminua costurile.

Prin aplicarea setului de cerințe furnizat de ISO 50001:2011, consumatorii pot colecta date care să le permită o mai bună înțelegere și luarea unor decizii privind consumul de energie. Rezultatele obținute pot fi analizate pentru a fi stabilită eficacitatea politicii energetice și pentru a îmbunătăți continuu managementul energiei.

Soluția e-Net pentru implementarea standardul ISO 50001:2011 

Pentru a implementa standardul ISO 50001:2011 și pentru a evita efectuarea o dată la patru ani a auditului energetic, este necesar ca organizațiile – consumatorii industriali mai ales, care utilizează cea mai mare pondere din totalul energiei mondiale – să dețină un sistem de monitorizare sau de telegestiune a consumurilor energetice.

Un astfel de sistem implementat cu succes de către numeroase companii din România este e-Net. Sistemul este oferit de către Quartz Matrix prin divizia de eficiență energetică Senys. Instalarea acestuia se realizează prin dotarea cu echipamente de contorizare, monitorizare și control. Acestea sunt prevăzute cu interfețe de comunicație a datelor și conectate la o consolă de management și dispecerat.

Produsul este un instrument esențial pentru monitorizarea consumului de energie electrică și pentru asigurarea unui management energetic de performanță.

Citiți mai departe articolul...