Comunicat de presa

Bacau - 14 mai 2024

Comunicat tip General in Afaceri

Anunt incepere proiect “Dezvoltarea societatii SOFISTICAT MOB SRL”, Fabricarea de mobila pentru bucatarii.

Logo

Logo

Societatea SOFISTICAT MOB SRL, identificata prin CUI 39790649, numar de ordine la registrul comertului  sub J04/1266/2018, cu sediul in Sat Traian, Str. Alexandru Vlahuta 33 Cod 607635,  Județ Bacau, telefon 0748521236, anunţă începerea derulării proiectului “Dezvoltarea societatii SOFISTICAT MOB SRL”, proiect finantat de UNIUNEA EUROPEANA, in cadrul Programul Regional Nord-Est 2021-2027,Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor- Apel 1, PRIORITATEA 1 NORD-EST – O REGIUNE MAI COMPETITIVĂ, MAI INOVATIVĂ, OBIECTIV SPECIFIC INTENSIFICAREA CREȘTERII SUSTENABILE, CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII IMM-URILOR ȘI CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ ÎN CADRUL IMM-URILOR, INCLUSIV PRIN INVESTIȚII PRODUCTIVE, APELUL DE PROIECTE, PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1.

           

Valoarea totala a proiectului este de 1289184.73 RON, compusa din 1083348.52 RON ce reprezinta valoarea toatala eligibila si 205,836.22 valoare neeligibila (TVA), ajutor financiar nerambursabil 866678.82 lei compus din 736677.00 lei valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (UE)  si 130001.82 lei valoarea eligibilă nerambursabilă  din bugetul național, cofinantare din partea solicitantului in valoare de 216669.70 lei.

 

Obiectivul general al proiectului este de a extinde capacitatea de producție a gamei de mobilier pentru bucătării prin achiziția de echipamente moderne pentru unitatea de producție existentă.  Aceste investiții au ca obiectiv consolidarea mediului economic și promovarea dezvoltării activităților economice, cu scopul de a crește veniturile și de a oferi noi oportunități de angajare. Obiectivul general al proiectului este de a extinde activitatea de producție a mobilierului pentru bucătării prin achiziția a 5 echipamente, cu scopul de a crește competitivitatea societății pe piața regională și națională din domeniu.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni de la data semnarii contractului de ambele parti, respectiv 10.04.2024. Implementarea se va incheia cel tarziu la data de 10.10.2025.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/ramepat/comunicat-de-presa587