Lansarea proiectului cu titlul „CGS_2021-PROGRAM DE FORMARE A COMPETENTELOR DIGITALE PENTRU O CARIERA DE SUCCES”

BUCURESTI - 13 decembrie 2021

Comunicat tip General in Tehnologie

Computer Generated Solutions România SRL derulează în perioada 13 octombrie 2021 - 12 aprilie 2023 proiectul „CGS_2021-Program de formare a competențelor digitale pentru o carieră de succes” - POCU/861/3/12/143576, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 10: Investițiile în educație, calificare și formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iii - Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite, Obiectivul specific: 3.12 - Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților, Apel nr. POCU/861/3/12 - Competențe digitale pentru angajații din Întreprinderi Mari în valoare totală proiect de 2,334,012.08 lei, iar valoarea cofinanțare UE în sumă de 1,164,642.04 lei, echivalentă cu 50% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Computer Generated Solutions România SRL derulează în perioada 13 octombrie 2021 - 12 aprilie 2023 proiectul „CGS_2021-Program de formare a competențelor digitale pentru o carieră de succes” - POCU/861/3/12/143576, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 10: Investițiile în educație, calificare și formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iii - Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite, Obiectivul specific: 3.12 - Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților, Apel nr. POCU/861/3/12 - Competențe digitale pentru angajații din Întreprinderi Mari în valoare totală proiect de 2,334,012.08 lei, iar valoarea cofinanțare UE în sumă de 1,164,642.04 lei, echivalentă cu 50% din valoarea totală eligibilă aprobată.

 

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea nivelului de competențe digitale avansate la nivelul sectorului economic și domeniului de specializare identificat conform SNC și SNCDI – respectiv: Tehnologia informațiilor și telecomunicațiilor (TIC), în cadrul companiei Computer Generated Solutions România SRL, pentru un numar de 840 de angajați.

 

Principalele rezultate vizate prin implementarea activităților proiectului: RA1.Stabilirea grupelor de programe de formare a competențelor digitale avansate; RA2. Programe de formare a competențelor digitale avansate; RA3. Evaluarea competențelor profesionale și RA4. Certificarea competențelor profesionale.

 

Grupul țintă vizat este constituit din 840 de persoane, angajați ai companiei Computer Generated Solutions România SRL, care vor participa la 6 programe de formare a competențelor digitale avansate în domeniul TIC organizate și derulate la nivelul punctelor de lucru ale companiei regăsite în cele 3 regiuni de implementare vizate prin proiect: puncte de lucru din județul Brașov si din județul Harghita – Regiunea Centru, din județul Galați - Regiunea Sud-Est și din județul Gorj – Regiunea Sud-Vest Oltenia.

 

Totodată, anunțăm Conferința de lansare a proiectului în data de 15.12.2021, intervalul 15:00-15:30 care se va desfășura în mediul online și la care vor participa angajați, traineri, grup țintă vizat prin proiect din cadrul companiei Computer Generated Solutions România SRL.

 

Date de contact:

Cristian IONESCU, Manager Proiect

Computer Generated Solutions Romania SRL

Municipiul București, România, Splaiul Independenței nr. 319 G, Clădirea Courtyard 1, Etaj 3+4+5, Sector 6, România

Contact: Sediu social București și Punct de lucru din județul Miercurea Ciuc: +40-21-527-0060; Punct de lucru din județul Brașov: +40-21-527-0079, Punct de lucru din județul Galați +40-21-527-0067 și Punct de lucru din județul Gorj +40-21-527-0073

Email: office@cgsinc.com

Web site: https://www.cgsinc.com/ro

 

 

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/raspberry-communication-srl/lansarea-proiectului-cu-titlul-cgs-2021-program-de-formare-a-competentelor-digitale-pentru-o-cariera-de-succes