Sigle

COMUNICAT DE PRESĂ 23.05.2024

Snagov - 23 mai 2024

Comunicat tip Administrativ / Management in Constructii

În data de 23.05.2024, a avut loc semnarea contractului de execuţie lucrări ”IF-CL-02 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în aglomerarea Snagov”

Contractul ”IF-CL-02 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de  canalizare în aglomerarea Snagov” face parte din cadrul „Proiectului de dezvoltare a infrastructurii de  apă şi apă uzată în aglomerarea Snagov, județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020”, având o valoare de 104.536.420,55 Lei fara TVA. 

Ofertantul declarat câștigător este Asocierea Acvatot (Lider) - Inoveco (asociat)

Contractul include extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare,  racorduri și branșamente în localitățile: Snagov, Ghermănești, Vlădiceasca, Ciofliceni și Tâncăbești

Execuția lucrărilor și punerea în funcțiune a instalațiilor este de 24 luni, iar perioada de garanție este de  36 luni

Obiectivul principal al POIM îl reprezintă extinderea şi modernizarea infrastructurii publice de alimentare  cu apă şi de canalizare, în scopul creșterii gradului de acces al populației la servicii sigure din punct de  vedere calitativ și cantitativ, în condiții de ocrotire a mediului înconjurător și protejare a resurselor de apă.   Apă Ilfov 

 Web: poim.acilfov.ro 

 E-mail: contact@acilfov.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/resourcing-environmental-consulting-srl/comunicat-de-presa-23-05-2024