Sigle

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
Cofinantat de Uniunea Europeana
Proiect de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarea Snagov, Judetul Ilfov

Conferinţa de presă cu ocazia Semnării Contractului de execuţie lucrări IF-CL-02

Snagov - 27 mai 2024

Comunicat tip Administrativ / Management in Constructii

Conferinţa de presă cu ocazia Semnării Contractului de execuţie lucrări IF-CL-02 “Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în aglomerarea Snagov”

27.05.2024

Conferinţa de presă cu ocazia Semnării Contractului de execuţie lucrări IF-CL-02 “Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în aglomerarea Snagov” din cadrul proiectului ”Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aglomerarea Snagov, judeţul Ilfov, în perioada 2014-2020”

Apă - Canal Ilfov S.A., împreună cu Primăria comunei Snagov în calitate de Beneficiar al “Proiectului de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aglomerarea Snagov, judeţul Ilfov, în perioada 2014-2020” proiect co-finanțat de Uniunea Europeană, anunță semnarea contractului de lucrări IF-CL-02 “Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în aglomerarea Snagov”.

Acest eveniment a fost marcat printr-o conferință de presă, componentă a activităţii de publicitate şi informare a Proiectului, susținută la Primăria comunei Snagov, în data de 27 mai 2024, ora 11:00. Participanţi la conferinţa de presă:  Primarul localității Snagov Dl. Anghel Mihai,  Președintele Consiliului Județean, Dl. Hubert Petru Ștefan Thuma, Directorul S.C Apă - Canal Ilfov S.A., Dl. Cătălin Marian Drăgilă, reprezentanţi ai proiectantului şi ai antreprenorului desemnat câştigător, membrii ai instituţiilor publice relevante din judeţul Ilfov precum şi alţi factori interesaţi de implementarea Proiectului.

Contractul IF-CL-02 “Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în aglomerarea Snagov a fost semnat în data de 23 mai 2024, cu o valoare de 104.536.420,55 lei fără TVA și a fost atribuit asocierii ACVATOT S.R.L. (lider) – INOVECO S.R.L. (asociat).  Durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni de la data ordinului de începere, la care se adaugă 36 de luni, perioada de notificare a defectelor. Acesta include realizarea următoarelor lucrări la infrastructura publică de alimentare cu apă şi de canalizare din localitatea Snagov:

Extindere reţea de distribuţie a apei potabile - 31.5 km,Peste 1.000 de branşamente noi la reţeaua publică de apă potabilă,Extindere reţea de canalizare -  38.3 km,Extindere conducte de refulare – 17.0 km,Statii noi de pompare a apei uzate – 25 bucăţi,Reabilitare staţii de pompare a apei uzate - 2 bucăţi, Peste 1.600 de racorduri noi la reţeaua de canalizare.

Obiectivul general al măsurii de investiții îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată, spre beneficiul mediului și al populației din localitatea Snagov, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare a României la Tratatul de Aderare.   

  Pentru mai multe informații despre acest proiect: S.C Apă - Canal Ilfov S.A., B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A, cladirea IRIDE 10, sector 2, Bucuresti, Tel:0374.205.200, E-mail: contact@acilfov.ro, Website: https://snagov.acilfov.ro/.


Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/resourcing-environmental-consulting-srl/conferinta-de-presa-cu-ocazia-semnarii-contractului-de-executie-lucrari-if-cl-02