publica

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
/
Uniunea Europeana
Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aglomerările Găneasa şi Afumaţi,

Lansare microsite pentru „Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aglomerările Găneasa şi Afumaţi, în perioada 2014-2020”

BUCURESTI - 28 noiembrie 2023

Comunicat tip Administrativ / Management in Constructii

28.11.2023
Comunicat de presa
Lansare microsite pentru „Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aglomerările Găneasa şi Afumaţi, în perioada 2014-2020”

Apă Ilfov S.A., Operatorul Regional care gestionează până în prezent serviciul de alimentare cu apă și de canalizare în 22 de localităţi din Judeţul Ilfov, anunţă lansarea microsite-ului pentru „Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aglomerările Găneasa şi Afumaţi, în perioada 2014-2020”. Este încă un proiect pentru care Apă Ilfov S.A., în calitate de Beneficiar, a obţinut cofinanţare din Fonduri Europene prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM). Microsite-ul poate fi accesat din pagina oficială de internet a Operatorului Regional Apă Ilfov S.A.: www.acilfov.ro. la https://afumati-ganeasa.acilfov.ro/.

Scopul microsite-ul este de a asigura informarea adecvată şi transparentă a publicului, cu privire la etapele de implementare şi beneficiile obţinute în urma finalizării proiectului de investiţii.

Acest site va oferi informaţii privind investiţiile în infrastructura de apă şi apă uzată care vor fi realizate prin cofinanţarea de la Uniunea Europeană şi care vor viza aglomerarea Afumaţi (cu localitatea Afumaţi) şi aglomerarea Găneasa (cu cele 5 localităţi ale sale situate în aria proiectului: Găneasa, Cozieni, Moara Domnească, Pitească, Şindriliţa).

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă extinderea şi modernizarea infrastructurii publice de alimentare cu apă şi de canalizare în localităţile mai sus enumerate, în scopul creșterii gradului de acces al populației la servicii sigure din punct de vedere calitativ și cantitativ, în condiții de ocrotire a mediului înconjurător și protejare a resurselor de apă.

Prin proiect se urmărește îndeplinirea obligațiilor de conformare a României la Directivele Europene privind sectorul de apă și apă uzată.

Apă Ilfov SA

Tel. 0374.205.200
E-mail: contact@acilfov.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/resourcing-environmental-consulting-srl/lansare-microsite-pentru-proiectul-de-dezvoltare-a-infrastructurii-de-apa-si-apa-uzata-in-aglomerarile-ganeasa-si-afumati-in-perioada-2014-2020