Expert Achizitii Publice

BUCURESTI - 4 decembrie 2007

Comunicat tip General in Afaceri

Bursa Romana de Marfuri (BRM), prin intermediul diviziei sale educationale BRM Business Consulting organizeaza in perioada 13 - 15 decembrie 2007, la sediul sau din Piata Presei Libere nr.1, Sector 1, Bucuresti, cursul de perfectionare ''Expert achizitii publice''.

Expert Achizitii Publice

Cursul se adreseaza autoritatilor contractante care efectueaza achizitii publice, specialistilor in vanzari din cadrul societatilor comerciale care participa la procedurile de achizitii publice, precum si firmelor private beneficiare de finantari europene obligate sa-si efectueze achizitiile conform legislatiei in vigoare in domeniul achizitii publice. Tematica abordata trateaza ansamblul de procese pe care le presupune o achizitie publica, de la planificarea resurselor si pana la finalizarea derulrii contractelor de achizitie public:
- Consultanta in domeniul achizitiilor publice
- Sistemul achizitiilor publice
- Achizitii publice - principii si reguli
- Tipurile si etapele procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica
Acest curs are un pronuntat caracter practic, beneficiind atat de experienta lectorilor care sunt specialisti in domeniul bursier si al achizitiilor publice, cat si de cea a invitatilor care sunt experti nationali recunoscuti in reglementari de achizitii publice.
Prin promovarea examenului de la finalul cursului, se elibereaza Certificatul de absolvire pentru ocupatia ''Expert Achizitii Publice'' recunoscuta de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
BRM are mai mult de 10 ani de experienta in domeniul organizarii de proceduri de achizitie si de vanzare. In aceasta perioada, a organizat peste 8.500 de proceduri pentru mai mult de 500 de ordonatori, la care au participat peste de 8.000 de ofertanti. Au fost inregistrate peste 150 de contestatii dintre care 15 au fost deferite justitiei dar nici un proces nu a fost pierdut.

Despre Risk Management Forum

Pentru mai multe informatii va invitam sa accesati web site-ul evenimentului la adresa www.brmconsulting.ro
Rucsandra Dumitrescu
Sef Departament Marketing-Training
Phone: 004 021 317 4516
Fax: 004 021 317 4423
Mobil: 0725 196 581
E-mail: r.dumitrescu@brm.ro
www.brmconsulting.ro
r.dumitrescu@brm.ro