Seminar de Prezentări în Limba Engleză

BUCURESTI - 12 iunie 2013

Comunicat tip General in Banci / Asigurari

Se știe că a vorbi în public este o provocare. A vorbi în public într-o limbă străină este o sarcină considerabil mai dificilă. Cum reușim să ne exprimăm ideile corect în limba engleză? Cum reușim să fim la fel de convingători ca în limba română? Cum reușim să menținem atenția publicului și să transmitem cele mai importante puncte ale prezentării? Toate aceste întrebări vor constitui punctul de plecare și tematica seminarului How to Deliver Presentations in English.

Programul este rezultatul experienţei de peste 6 ani în domeniul realizării prezentărilor şi se bazează pe exersarea şi însuşirea rapidă a noţiunilor de limba engleză specifice prezentărilor, necesare în mediul actual competitiv. La final, fiecare participant va realiza şi susţine o sesiune de prezentare interactivă pentru care va primi feedback de la trainer dar şi de la colegi.

Tematica include identificarea celor mai bune formule în engleză pentru pregătirea, structurarea şi susţinerea unei prezentări, folosirea marker-ilor standard pentru început, conţinut şi încheiere, familiarizarea cu limbajul de prezentare de grafice, cifre, puncte de vedere dar şi aspecte de comunicare verbală (voce, vocabular, registru) şi non-verbală (body language-postura, comunicarea vizuală, handouts)

Seminarul se adresează persoanelor care susţin prezentări în limba engleză – fie prezentări comerciale, fie la conferinţe, fie în cadrul întâlnirilor de afaceri sau celor care folosesc limba engleză în mediul de lucru în special din departamentele de vânzări, marketing sau relaţii publice dar şi persoanelor care doresc să-şi îmbunătăţească abilităţile de prezentare sau să se iniţieze în tehnica prezentării în limba engleză.

Liliana Ibraimof este trainer de limba engleză cu peste 15 ani de experienţă în predarea limbii engleze la toate nivelurile de pregătire. A susținut seminarul de Prezentări în Limba Engleză pentru cursanți din numeroase instituții private și de stat, cu rezultate foarte bune. Liliana este Director de Programe la Road Language Centre, examinator oficial Cambridge și deține Certificate of Proficiency in English.

În urma cursului participanţii îşi vor îmbunătăţi abilităţile de a vorbi în public în limba engleză, vor fi mai eficienţi în susținerea unei prezentări în limba engleză, vor avea mai multă încredere în ei atunci când susţin prezentări şi vor putea susţine prezentări de efect.

Condiţii de participare:

Taxa este 129 EUR/participant, nepurtătoare de TVA şi include: 4 pauze de cafea pe parcursul celor 2 zile de training, 2 mese de prânz, suportul de curs, 12 ore training şi un certificat de participare. Pentru 2 persoane din aceeași companie se acordă un discount de 10%.

Este necesar un nivel mediu, A2 pe scala europeană, în ceea ce priveşte abilităţile de comunicare în limba engleză. Înscrierea se face prin completarea formularului de înscriere şi achitarea contravalorii taxei până la data limită, 21 iunie 2013.

Pentru informaţii şi înscrieri, vă rugăm să ne contactaţi la 021 312 90 36 sau 0721 287 790.

Persoană de contact: Mihai Vulpescu, Coordonator Proiect.

Despre Road Centre

Road Language Centre este un centru educaţional, specializat pe predarea limbii engleze, autorizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse în colaborare cu Ministerul Educaţiei prin Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor ( CNFPA) şi de London Chamber of Commerce and Industry (LCCI). De asemenea, este centru de testare TOEFL autorizat ETS şi centru de pregătire Cambridge autorizat de Cambridge ESOL Examinations.