Programele de luptă împotriva HIV/SIDA trebuie să continue! - “Act Wise! The Romanian Story”

BUCURESTI - 26 noiembrie 2010

Comunicat tip General in ONG, Sanatate, Social

Fundaţia Romanian Angel Appeal (RAA) lansează un apel către factorii politici, sectorul guvernamental şi sectorul ONG, cu privire la necesitatea asigurării din bugetul naţional a unei finanţări corespunzătoare pentru continuarea programului de luptă împotriva HIV/SIDA, dezvoltat în ultimii trei ani cu finanţare din partea Fondului Global de Luptă Împotriva SIDA, Tuberculozei şi Malariei.

În condiţiile în care criza economică se adânceşte, iar România nu mai este eligibilă pentru finanţare de la Fondul Global, tratamentul pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA este tot mai dificil de asigurat. Singura soluţie care poate feri România de un al doilea val epidemic cu infecţie HIV este investiţia în programe de prevenire.

Ultimul grant pentru programul HIV/SIDA acordat ţării noastre de Fondul Global a fost gestionat de Fundaţia RAA în perioada 1 iulie 2007 – 30 iunie 2010. Programul, în valoare de 8,7 milioane de euro, a implicat 27 de organizaţii neguvernamentale şi instituţii publice care au implementat 85 de proiecte naţionale sau regionale ce au avut ca principale obiective menţinerea unei incidenţe scăzute a infecţiei cu HIV şi servicii de suport pentru integrarea socială şi profesională a tinerilor care trăiesc cu HIV/SIDA.

Rezultatele înregistrate la încheierea programului (30 iunie 2010) au depăşit aşteptările, iar România a confirmat, încă o dată, că reprezintă un model de acţiune pentru zona Europei Centrale şi de Est:

    peste 100.000 de persoane din grupuri vulnerabile la infecţia cu HIV au beneficiat gratuit de programe de prevenire a HIV/SIDA (utilizatori de droguri injectabile, persoane care practică sexul comercial, comunitatea gay, persoane fără adăpost, membri ai comunităţii roma etc.);peste 17.700 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile au beneficiat de consiliere şi testare HIV gratuită;4,4 milioane de prezervative au fost distribuite gratuit grupurilor vulnerabile;2.637 tineri care trăiesc cu HIV/SIDA au fost consiliaţi şi informaţi pe teme legate de sănătatea reproducerii şi relaţii de cuplu;1.145 de tineri care trăiesc cu HIV/SIDA au beneficiat de consiliere pentru orientare profesională şi vocaţională;525 de tineri care trăiesc cu HIV/SIDA au absolvit cursuri de pregătire vocaţională/profesională.

De asemenea, în cadrul programului, au fost realizate - în premieră în România - studii de supraveghere serologică şi comportamentală a grupurilor vulnerabile la infecţia cu HIV.  

Scopul cercetărilor serologice şi comportamentale este acela de a urmări evoluţia în timp a comportamentelor şi a prevalenţei infecţiilor în cadrul unui grup, pentru a face predicţii asupra modului în care o epidemie evoluează.

În acest sens, în 2008 şi 2009 a fost colectată prima serie de date comportamentale şi despre prevalenţa infecţiilor cu HIV, Virusul Hepatitei B şi Virusul Hepatitei C în rândul grupurilor vulnerabile.

În 2010 a fost colectată a doua serie de date serologice şi  comportamentale privind deţinuţii, femeile care practică sexul comercial şi consumatorii de droguri injectabile din Bucureşti.

Tot în acest an, Fundaţia RAA a coordonat primul studiu de estimare a numărului de bărbaţi din Bucureşti care au relaţii sexuale cu alţi bărbaţi. Rapoartele acestor studii sunt în pregătire şi vor fi lansate în prima parte a anului 2011.

Toate intervenţiile finanţate prin grantul Fondului Global au contribuit la consolidarea sistemului naţional de prevenire şi control al infecţiei cu HIV/SIDA.

În prezent, România nu mai este eligibilă pentru o nouă rundă de finanţare a Fondului Global, fiind listată ca ţară cu venituri de nivel mediu-înalt. Această situaţie nu trebuie însă să diminueze eforturile de prevenire şi control al infecţiei cu HIV/SIDA la nivel naţional, ci dimpotrivă, să le intensifice.

Fundaţia Romanian Angel Appeal solicită reafirmarea angajamentului clasei politice româneşti faţă de lupta anti-SIDA şi alocarea de fonduri suficiente din bugetul naţional pentru ca programele de prevenire a infecţiei cu HIV să continue şi să se extindă.

Nu în ultimul rând, Fundaţia RAA susţine adoptarea unei legislaţii care să permită sub-contractarea de către Ministerul Sănătăţii a organizaţiilor neguvernamentale cu expertiză în prevenirea infecţiei cu HIV în rândul grupurilor vulnerabile şi în acordarea de servicii sociale persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA. Aceasta este soluţia adoptată de numeroase ţări din lume, ale căror lideri politici au înţeles cu adevărat beneficiile parteneriatului public-privat în lupta împotriva HIV/SIDA.

În absenţa acestor măsuri, în plină criză economică şi în contextul închiderii ultimului mare grant acordat de Fondul Global programului naţional HIV/SIDA, există perspectiva ca România să se confrunte cu un nou val epidemic HIV.

Deja există semnale îngrijorătoare privind întreruperea tratamentului pentru pacienţii cu HIV/SIDA. Dacă statul nu va investi în prevenire, va trebui să scoată din buzunar însutit pentru tratament. 

---------------------------------------------

Dr. Silvia Asandi,

Director General

Fundaţia Romanian Angel Appeal

Despre Romanian Angel Appeal

Romanian Angel Appeal este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în 1990. Prin proiectele sale, RAA acţionează pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale, sociale şi psihologice a persoanele afectate de HIV/SIDA, prin servicii directe gratuite, prin programe de educaţie destinate specialiştilor din domeniu, precum şi prin campanii de informare şi prevenire.
RAA îşi axează în prezent activitatea pe oferirea de servicii multidisciplinare de asistenţă şi suport pentru copiii infectaţi HIV şi familiile acestora, fiind în acest moment una din cele mai importante organizaţii neguvernamentale ce oferă servicii directe copiilor şi familiilor afectate de HIV/SIDA. Proiectele naţionale şi internaţionale deservesc mai mult de 3,500 de copiii, ceea ce implică peste 30,000 de consultaţii pe an, fiind susţinute de 89 de medici, asistenţi sociali şi psihologi.
RAA are o experienţă substanţială în dezvoltarea cu succes a proiectelor naţionale, în localizarea modelelor de bună practică şi în implementarea acestora pe baza expertizei logistice acumulate. Aceasta capacitate de management şi implementare a proiectelor a atras suportul pe termen lung al unor agenţii si a permis RAA să menţină un portofoliu extins de proiecte, implicând şi activităţi de pionierat.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/romanian-angel-appeal/programele-de-lupta-impotriva-hivsida-trebuie-sa-continue-act-wise-the-romanian-story