PROMOTORI AI ȘCOLII ROMÂNEȘTI. FAMILIA GOLESCU

BUCURESTI - 30 mai 2024

Comunicat tip General in Administratie Publica, Educatie / Cultura, Turism


Romfilatelia introduce în circulație, la data de miercuri, 29 mai a.c. o emisiune de mărci poștale cu titlul Promotori ai școlii românești. Familia Golescu. Emisiunea filatelică este compusă din două mărci poștale, o coliță dantelată și un plic „prima zi”.

www.romfilatelia.ro

www.romfilatelia.ro

Veche familie de boieri români, având ascendență până la familiile primilor domnitori ai Țării Românești, Goleștii au fost prezenți de-a lungul celui de al XIX-lea secol, ca politicieni, oameni de stat și cărturari, participanți activi la Revoluția de la 1848.

Marca poștală, cu valoarea nominală de 6 Lei, redă portretul cărturarului Dinicu Golescu (1777-1830), cunoscut îndeosebi pentru scrierea sa Însemnare a călătoriei mele făcută în anul 1824, 1825, 1826, tipărită în 1826, la Buda, pe cheltuiala autorului. Promotor fervent al învățământului în limba română, a înființat așa numita „Școală slobodă obștească de la Golești”, la care cursurile și manualele erau gratuite și unde aveau acces băieți și fete, indiferent de rangul pe care îl aveau. La această școală o scurtă perioadă a fost profesor Ion Heliade Rădulescu.

Marca poștală cu valoarea nominală de 25 Lei, ilustrează portretul fratelui mai mare al lui Dinicu Golescu,

Iordache Golescu (1768-1848), unul dintre cei mai activi cărturari și oameni de stat ai Țării Românești din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Protector devotat al învățământului în limba română, a întemeiat școli, elaborând și instrumente fundamentale pentru procesul de învățământ (gramatici, dicționare). A fost un factor de decizie pentru înființarea Școlii superioare de la Sf. Sava și l-a adus la conducerea acesteia pe Gheorghe Lazăr. A alcătuit un planiglob (o hartă a lumii) tipărit la Viena. În componența acestui prețios element geografic este inclusă și o hartă a Valahiei.

Marca poștală a coliței filatelice, cu valoarea nominală de 33 Lei, reproduce portretul marelui ban Radu Golescu (1746-1818), tatăl lui Dinicu și Iordache. Iluminist de seamă, avea ca principală dorință „ridicarea poporului prin cultură și bună chiversiveală”. A înființat pe moșia sa de la Golești

o așa zisă „școală începătoare” care a funcționat până în anul 1821, fiind redeschisă mai apoi în anul 1826 de fiul său Dinicu sub denumirea amintită, de „Școala slobodă obștească de la Golești”. Radu Golescu a fost un mare filantrop, fondator al Spitalului Filantropia din București și ctitor al „Casei săracilor” din Golești, cunoscută și sub denumirea de bolniță (unde erau tratați oamenii săraci).

Plicul „prima zi” reproduce imaginea intrării principale în spațiul Muzeului Golești (înființat prin decretul semnat la 7 iunie 1939, de regele Carol I, sub denumirea de Muzeul Dinicu Golescu.

Deasupra intrării se află un turn cunoscut sub denumirea de „Turnul lui Tudor Vladimirescu”, amintind de popasul său la Golești la anul 1821. Bustul lui Dinicu Golescu și facsimilul Apelului lui Dinicu Golescu din anul 1826 pentru Școala din Golești întregesc ansamblul grafic reprodus pe plic.

Romfilatelia mulțumește reprezentanților Muzeului Golești și ai Consiliului Județean Argeș pentru sprijinul documentar și fotografic acordat la realizarea acestei emisiuni de mărci poștale.

Emisiunea este disponibilă de miercuri, 29 mai a.c., în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Bacău, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: https://romfilatelia.ro/store/

Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați Biroul Relații Publice :

Tel: 021 / 336 93 92

pr@romfilatelia.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/romfilatelia2/promotori-ai-colii-romane-ti-familia-golescu