RTH CONSULTING INTERNATIONAL


Descrierea companiei RTH CONSULTING INTERNATIONAL

Cursurile se vor desfasura in salile de conferinta, U-BUSINESS CENTER (UZINEXPORT) din Bdul. Iancu de Hunedoara nr. 8 (Pta Victoriei langa City Bank), Sector 1, Bucuresti, intre orele 9.00-18.00.

Seminariile vor avea un pronuntat caracter practic. Pe durata zilelor de instruire se vor parcurge obiectivele specifice fiecarui curs in parte, etapele fiind ilustrate de aplicatii practice.

Traineri: Cursurile vor fi conduse de specialisti in training si consultanta manageriala, care au parcurs toate nivelurile de competenta profesionala ocupand functii de top management in firme multinationale si obtinand diplome universitare de inalt nivel (PHD. MARKETING, SALES & DISTRIBUTIONS; EXECUTIVE MBA; MASTER IN MANAGEMENT; CERTIFIED MANAGEMENT CONSULTANT, CERTIFIED TRAIN THE TRAINER)

Materialele pentru instruire corespund unui standard profesional de inalt nivel cuprinzand: videoproiectie, suport de curs pentru participanti, studii de caz, simulari, metode creative-roll play, diplome nominale de participare.
 In cazul in care participantul renunta la cursul rezervat, RTH ramburseaza 50% din costul cursului.
 20% discount pentru un numar mai mare de 5 particianti/curs/Companie
 Pentru un numar mai mare de 9 participanti/curs/Companie, cursul poate fi organizat la sediul clientului
 Plata se face in lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii, dupa primirea de catre RTH Consulting a formularului de inscriere si eliberarea facturii proforma

Comunicate RTH CONSULTING INTERNATIONAL :

Vezi toate comunicatele companiei RTH CONSULTING INTERNATIONAL.