Invitaţie participare conferinţă pe tema digitalizării TECH DAY SIBIU

Sibiu - 9 iunie 2023

Comunicat tip Produse / Servicii in IT&C

În data de 27 iunie 2023, Asociaţia „Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România” în parteneriat cu
Blocul Naţional Sindical vă invită la evenimentul Tech Day Sibiu, conferinţă pe tema digitalizării însoţită de
o expoziţie specializată, organizată în cadrul proiectului „DigiL@b+”.

picture

picture

Proiectul „DigiL@b+” - POCU/860/3/12/142999 este implementat în perioada 7 octombrie 2022 - 31
decembrie 2023, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă
pentru toţi si are o valoare totală de 4.517.590,07 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de
4.517.590,07 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea unei ocupări sustenabile şi de calitate a forţei de
muncă din regiunile Sud Vest, Vest, Nord Vest şi Centru prin oferirea de cursuri de dezvoltare a competenţelor
digitale către 320 de angajaţi şi sprijinirea întreprinderilor în elaborarea şi introducerea unor programe de
învăţare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale şi tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, în
vederea îmbunătăţirii nivelului de cunoştinte/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/
domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor.

În cadrul evenimentului Tech Day Sibiu veţi putea să interacţionaţi cu dezvoltatori, profesioniști și pasionați
de aplicații și gadget-uri inovatoare, să descoperiţi soluții de digitalizare pentru eficientizarea și creșterea
performanțelor şi, nu în ultimul rând, să aflaţi despre cursurile de formare gratuite oferite în cadrul
proiectului “Digil@b+”, dedicate dezvoltării competențelor digitale ale angajaţilor.

Evenimentul este organizat la sediul NTT Data, în intervalul orar 18:00-21:00, va fi moderat de Adrian
Măniuțiu, fondator EM360 Group și Ambasador al Digitalizării în cadrul proiectului „DigiL@b+” şi îi va avea
ca invitaţi pe Elena Lotrean – Antreprenor, Smaranda Heroiu - Upgrade 100, Cristian Cosmin – Economist şi
Răzvan Crăciunescu - Universitatea Politehnica București.

Pentru informații suplimentare referitoare la participare şi agenda evenimentului, vă rugam să utilizați următoarele date de contact:

Asociaţia „Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România”

Daniel Urîtu – Manager de proiect

Tel: +40 762 333 447

E-mail: digilab@ptir.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/s-c-master-event-agency-s-r-l-/invitatie-participare-conferinta-pe-tema-digitalizarii-tech-day-sibiu