Abuzul asupra copilului, fizic sau emotional, are consecinte dramatice asupra dezvoltarii psiho-sociale ulterioare

BUCURESTI - 19 noiembrie 2010

Comunicat tip General in Social

Dintre cele 11.686 de cazuri de abuz inregistrate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului in 2009, 1.326 au reprezentat abuz fizic, 1.151 abuz emotional, 572 abuz sexual si 8.101 cazuri de neglijare in familie. La nivel national, exista o predilectie a abuzului asupra copilului in regiunile nord-est (607 cazuri de abuz din 3040 reprezentand totalul cazurilor de abuz raportate in anul 2009), si respectiv sud-est (548 de cazuri). In cadrul centrelor de consiliere ale Salvati Copiii sunt inregistrate peste 350 cazuri pe anul 2010: 88 abuz emotional, 53 abuz fizic, 34 abuz sexual, 21 neglijare în familie, 14 trafic sau risc de trafic si 140 alte tulburari comportamentale.Pe 19 noiembrie, cand la nivel international este marcata Ziua Mondiala de Prevenire a Abuzului asupra Copiilor, Organizatia Salvati Copiii Romania trage un semnal de alarma asupra repercusiunilor severe pe care abuzul asupra copilului le are asupra intregii dezvoltari psiho-emotionale ulterioare. „Atunci cand sunt in mod frecvent confruntati cu situatii de abuz, copiii devin retrasi, nesiguri, lipsiti de incredere in sine si in ceilalti, au un randament scolar scazut si manifesta dificultatii de comunicare cu cei de aceeasi varsta pe care ii evita ori fata de care devin agresivi.” declara Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv al Salvati Copiii.

În decursul celor două decenii de activitate în România, Organizaţia Salvaţi Copiii a creat şi dezvoltat servicii specializate pentru copii victime ale violenţei şi familiile acestora, precum şi pentru copii cu risc de a dezvolta o tulburare de sănătate mintală. Primii paşi parcurşi în dezvoltarea serviciilor au fost îmbunătăţirea competenţelor profesioniştilor din sistemele de sănătate şi educaţie (psihologi, psihiatri, medici de familie şi medici pediatri, educatori şi consilieri şcolari), cu privire la identificarea, evaluarea şi intervenţia în cazul copiilor şi adolescenţilor victime ale abuzului, cu risc sau diagnosticaţi deja cu probleme de sănătate mintală, şi dezvoltarea de materiale educaţionale destinate profesioniştilor şi publicului larg.

 

Salvaţi Copiii România a demarat în 2003 o serie de campanii împotriva violenţei asupra copilului, având ca mesaj „Bătaia nu e rupta din rai”. Cel mai important rezultat al acestei campanii a fost introducerea în Legea 272 din 2004 a articolului 90, care prevede interzicerea prin lege a oricărei forme de pedeapsă corporală şi tratamente umilitoare aplicate copilului. Campania împotriva violenţei asupra copilului a fost relansată şi în anii următori cu mesajul „Violenţa naşte violenţă”. Începând cu anul 2007, anual, în cadrul campaniei au loc cursuri de pregătire (acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului) pentru specialiştii care lucrează cu copii, în educaţia pozitivă.

 

Din 2008, Organizaţia Salvaţi Copiii, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării. Tineretului şi Sportului, implementează proiectul naţional "Tinerii împotriva violenţei", al cărui obiectiv major este reducerea incidenţei violenţei asupra copiilor în mediul şcolar. Pentru perioada noiembrie 2010 – septembrie 2011, Salvaţi Copiii îşi propune informarea şi educarea a 13.200 elevi din întreaga ţară prin intermediul cadrelor didactice formate;  realizarea unui Caiet al elevului pe baza informaţiilor prezentate în suportul de curs al programului anti – violenţă; realizarea unui Ghid de buzunar cu informaţii destinate dezvoltării personale a copilului şi prevenirii situaţiilor de violenţă precum şi desfăşurarea de workshop-uri cu părinţi, profesori, voluntari, copii şi consilieri şcolari.

 

Despre Salvati Copiii Romania

Note pentru redactori:
•40 de tineri mor zilnic în ţările europene din cauza violenţei, iar din 10 morţi violente în rândul tinerilor, patru sunt provocate de cuţite sau alte obiecte contondente, potrivit raportului asupra violenţei juvenile realizat de Organizaţia Mondială pentru Sănătate în septembrie 2010. În cadrul aceluiaşi context, unul din cinci copii suferă abuzuri sexuale în Europa, potrivit unei statistici a Consiliului Europei.
•Tinerii împotriva violenţei, campanie integrată de conştientizare şi prevenire a abuzurilor de orice fel din mediul şcolar, prin implicarea pedagogilor, părinţilor, copiilor şi societăţii civile: Identificarea de cazuri cu potenţial violent şi a cauzelor care pot determina manifestări de violenţă. Elaborarea şi derularea unor programe de asistenţă individualizată pentru elevii implicaţi (autori sau victime); Implicarea elevilor care au comis acte de violenţă în activităţi extraşcolare (disciplina pozitivă); Implicarea părinţilor în programele de educaţie parentală ale organizaţiei Salvaţi Copiii România; Iniţierea la nivelul şcolilor a unor structuri cu rol de mediere, care să contribuie la identificarea surselor de conflict; Derularea unor campanii stradale de informare, care să contribuie la implicarea comunităţii în combaterea violenţei din şcoli; Dezvoltarea unor strategii focalizate pe prevenirea şi controlul fenomenelor de violenţă care apar în zona din jurul şcolii, care să solicite implicarea activă a partenerilor locali.
•Centrele de Consiliere pentru Părinţi sunt servicii publice gratuite, dezvoltate la nivel comunitar care îşi propun promovarea, dezvoltarea şi implementarea de servicii îmbunătăţite de parenting, pentru a asigura integrarea părinţilor într-un program de consiliere („parenting”) înainte ca dificultăţile din relaţia copil-părinte să îl plaseze pe copil într-o situaţie de risc. Centrele beneficiază de echipe multidisciplinare, formate din psihologi, psihiatri, asistente medicale, asistenţi sociali, psihopedagogi, ce oferă servicii specializate într-un mediu prietenos, accesibil şi nestigmatizat. Pentru mai multe informaţii accesaţi www.consiliere-parinti.ro
Organizaţia Salvaţi Copiii România este o instituţie cu rol social, a cărei misiune este aceea de a garanta egalitatea de şanse pentru toţi copiii, indiferent de mediul din care aceştia provin, prin utilizarea propriei expertize, precum şi prin activităţi de lobby şi advocacy asupra factorilor de decizie şi mobilizarea liderilor din societatea civilă. Salvaţi Copiii promovează de 20 ani drepturile copilului, în acord cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Peste 500.000 de copii au fost incluşi în programe educative, de protecţie şi asistenţă medico-socială, de stimulare a participării lor în acţiuni de promovare şi recunoaştere a drepturilor lor. Este membră a Alianţei Internaţionale Salvaţi Copiii, cea mai mare organizaţie independentă din lume de promovare a drepturilor copiilor, care cuprinde 29 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări. Pentru mai multe informaţii despre programele Salvaţi Copiii vizitaţi www.salvaţicopiii.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/salvati-copiii-romania/abuzul-asupra-copilului-fizic-sau-emotional-are-consecinte-dramatice-asupra-dezvoltarii-psiho-sociale-ulterioare