Îndeplinirea cerințelor europene pentru securitate cibernetică pentru Operatorii de Servicii Esențiale

BUCURESTI - 20 septembrie 2021

Comunicat tip General in Banci / Asigurari, IT&C, Sanatate, Logistica/Transport, Juridic

Începând din luna septembrie, Operatorii de Servicii Esențiale (OSE) au la
dispoziție o platformă gratuită - https://nis.sandline.ro/, pusă la dispoziție de
SANDLINE ROMÂNIA, pentru verificarea îndeplinirii cerințelor obligatorii impuse
de Directiva NIS ((Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a
Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de
securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune).

NIS

NIS

Începând din luna septembrie, Operatorii de Servicii Esențiale (OSE) au la
dispoziție o platformă gratuită - https://nis.sandline.ro/, pusă la dispoziție de SANDLINE, pentru verificarea îndeplinirii cerințelor obligatorii impuse de Directiva NIS ((Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune).

Conform legislației de transpunere a acestei Directive (Legea nr. 362/2018) actori definiți ca Operatori de Servicii Esențiale (OSE) din domeniul energiei,transportului, sectorului bancar, infrastructurii pieței financiare, sectorului sănătății, furnizării și distribuirii de apă potabilă, precum și din infrastructura digitală, au obligația de a îndeplinii anumite cerințe minime de asigurare a securității rețelelor şi sistemelor informatice. Aceste cerințe sunt specificate clar în Ordinul 1323/ 9 noiembrie 2020 al Secretariatului General al Guvernului României.

Pentru a veni în sprijinul acestor organizații, SANDLINE, pune a
dispoziția celor interesați o platformă de autoevaluare a criteriilor specificate înOrdinul 1323.

Astfel, accesând https://nis.sandline.ro/, actorii economici din domeniile
acoperite de Directiva NIS pot să obțină un raport comprehensiv asupra situației în care se află din punct de vedere al îndeplinirii cerințelor europene de securitate
cibernetică.

Reamintim faptul că în afara obligativității înscrierii acestor actori
economici în Registrul Operatorilor de Servicii Esențiale, infrastructura digitală a acestora trebuie să îndeplinească anumite criterii esențiale pentru a respecta cerințele Directivei NIS ca și legislație europeană și, implicit, pentru a putea funcționa în Uniunea Europeană.

Autoritatea națională cu atribuții de reglementare, supraveghere și control pentru Directiva NIS este CERT-RO - Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (www.cert.ro).

Despre SANDLINE
SANDLINE (www.sandline.ro) oferă calitate, rapiditate și siguranță în
îndeplinirea cerințelor actelor normative europene și naționale, inclusiv în
indeplinirea completă a Directivei NIS.

Managementul riscului prin Centraleyezer, un instrument de management al riscului dezvoltat de companie, este complet adaptabil și ia în considerare factori precum importanța activelor pentru afacere,zona rețelei, severitatea individuală, contramăsurile aplicate, informațiile despre amenințarea informațiilor sau exploatabilitatea unei vulnerabilități, permițând o prioritizare personalizată a riscurilor și vulnerabilităților adaptată fiecărei situații.


Începând din luna august 2021, SANDLINE este recunoscută ca auditor de securitate cibernetică de către CERT-RO avand nr. de certificare 7001/19.08.2021.

Despre Sandline S.R.L.

Sandline este o companie de consultanță în domeniul securității informațiilor cu peste 14 ani experiență, oferind soluții si servicii integrate in vederea managementului vulnerabilităților IT și alertelor de securitate.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/sandline/indeplinirea-cerintelor-europene-pentru-securitate-cibernetica-pentru-operatorii-de-servicii-esentiale