Fonduri centrale cogenerare biogaz

BUCURESTI - 1 iulie 2009

Comunicat tip General in Industrie

Surse de energii regenerabile
Biomasa: >> biocombustibili, peleti, brichete….altele din rezerva clasica a agriculturii
• Energie eoliana
• Energie solara- energie fotovoltaica
• Energia valurilor
• Energia hidro
• Energie geotermala
• Gaz de fermentare a deseurilor
• Gaz provenit din instalatiile de epurare a apelor uzate
• BIOGAZ

SC 2000 LCH SRL a depus proiecte pentru finatare europeana pentru statii de biogaz:
Construirea unei centrale de productie prin cogenerare de energie electrica si termica din biogaz apartinad SC AGRO NEW ENERGY SA-POSCCE Axa 4.2
Construirea unei centrale de productie prin cogenerare de energie electrica si termica din biogaz apartinand SC COMCEREAL SA-POSCCE Axa 4.2
Inffintarea unei fermede porci cu valorificarea dejectiilor intr-o centrala de energie electrica, din biomasa, integrata - Feadr-Masura 121

SC 2000 LCH SRL elaboreaza proiecte de investitii pentru:
Programe de finantari nerambursabile ale Uniunii Europene (Phare, Sapard, Ricop,FEADR, fonduri structurale etc)
Programe de finantare nerambursabile si asistenta tehnica oferite de alte state
Finantari rambursabile gestionate de institutiile financiare din Romania si din strainatate
Alte finanţări nerambursabile şi rambursabile
SC 2000 LCH SRL va sustine in:
Selectia dosarelor de finantare
Evaluarea economico-financiara
Evaluarea manageriala/administrativa
Evaluarea propunerilor investitionale
Evaluarea calitativa standard a obiectului investitional
Analiza alternativelor de investitii
Identificarea surselor de finantare
Analiza eligibilitatii organizatiei prin prisma unui program de finantare
Studii de oportunitate
Analize financiare, cost-beneficiu, risc si senzitivitate
SC 2000 LCH SRL elaborareaza documentelor de finanţare:
Cererea de finanţare
Planul de afaceri
Studiul de fezabilitate
Proiectare tehnica
Studiul de calitate
Susţinerea dosarului de finanţare
Verificarea implementarii proiectului in conformitate cu metodologia de finantare
Dosare de achizitii si coordonarea achizitiilor
Consultanta financiara si intocmire cereri de plata

Despre SC 2000 LCH SRL

SC 2000 LCH SRL - CONSULTANTA SI MANAGEMENT
SC 2000 LCH SRL
www.2000LCH.ro
consultanta@2000LCH.ro
lch@minisite.ro