Sigle comunicat european

FORMAREA ANGAJAŢILOR DIN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII COMPETENŢELOR PROFESIONALE

BUCURESTI - 13 aprilie 2011

Comunicat tip General in Constructii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!

PROIECT DE FORMARE PROFESIONALĂ, FINANŢAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ!

S.C. ACVATOT S.R.L. a obţinut la jumătatea anului 2010 fonduri europene pentru implementarea unui program amplu de perfecţionare profesională prin proiectul „Formarea angajaţilor din domeniul construcţiilor în vederea dezvoltării competenţelor profesionale”. Proiectul, finanţat în proporţie de 60% de către Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane (POSDRU) şi cofinanţat de către ACVATOT, are ca obiectiv principal creşterea nivelului de competenţe profesionale ale angajaţilor.

FORMAREA ANGAJAŢILOR DIN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII COMPETENŢELOR PROFESIONALE

Proiectul „Formarea angajaţilor din domeniul construcţiilor în vederea dezvoltării competenţelor profesionale”, ID 45662, are ca obiectiv general dezvoltarea competenţelor profesionale ale salariaţilor companiei, în vederea creşterii adaptabilităţii şi competitivităţii acestora pe piaţa muncii. Prin derularea acestui proiect se doreşte formarea unui număr total de 106 persoane: 60 manageri, pentru dobândirea de competenţe necesare dezvoltării durabile a organizaţiei şi 46 de angajaţi în domenii specifice de activitate, din toate departamentele, în ideea creşterii productivităţii muncii, în sectorul reţelelor de apă, canalizare şi gaz. Cursurile de formare prevăzute înproiect se vor derula până în luna iulie a acestui an şi la finalul acestora persoanele formate vor dobândi diplome recunoscute de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. Valoarea totală a proiectului este de 1.661.982 RON, finanţarea nerambursabilă acordată fiind de 997.189 RON.

 

PERSOANĂ DE CONTACT

Anca ALEXE, Manager de proiect, S.C. ACVATOT S.R.L.

Telefon: 0756.054.470 · Email: a.alexe@acvatot.ro