.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE
Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19
Fondul European de Dezvoltare Regională
GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDATE IMM-URILOR

ANUNT PRESA

Craiova - 16 aprilie 2021

Comunicat tip General in Afaceri

CALF BIJOU S.R.L. cu sediul în judetul Dolj, Localitatea Bucovat, Nr. 951, telefon 0741012489, înregistrată sub nr. J16/1025/1993 la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF 3872012, implementează proiectului cu titlul: ”GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDATE IMM-URILOR” co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, Axa prioritară 3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, în baza contractului de finanţare Nr. M2-6303 din 10-04-2021 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului CRAIOVA denumita în continuare AIMMAIPE.

OBIECTIVUL MĂSURII: Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3, a căror activitate a fost afectată direct sau indirect de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Rezultate în urma impelementării proiectului: menținerea sau suplimentarea numărului de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o periodă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar.

Valoarea totală a grantului este de 326564,925 RON.

Finantare nerambursabila: 283969,50 RON.

Cofinantare:  42595,425 RON.

Data incepere proiect: 13.04.2021

Termen implementare proiect: 180 de zile din momentul plății ajutorului financiar.

Proiectul se implementează la sediul secundar al societății în judeţul Dolj, Municipiul Craiova, strada George Enescu, nr. 74, bl.17, sc.5, ap.3.

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul social al firmei sau la tel. 0741012489e-mail: calfbijouimm@gmail.com,  persoana de contact:  Calin Florea.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/sc-calf-bijou-srl/anunt-presa1