TRAIN THE TRAINER - au mai ramas 8 zile!

Locul desfasurarii: Cluj-Napoca, Str.Alexandru Vaida Voievod, nr.14

Organizator: Consult Plus

TRAIN THE TRAINER - au mai ramas 8 zile!

Structurat în 4 module, programul Train the Trainers/ Formarea Formatorilor se adresează viitorilor traineri, formatori, instructori, precum si tuturor celor care doresc să livreze programe de instruire/formare iniţială şi continuă în domeniul lor de expertiză. La sfârşitul programului, cursanţii vor stăpâni o gamă variată de tehnici şi metode de training; ei vor fi capabili să conceapă propriul program de training pe baza nevoilor de formare identificate într-o organizaţie; şi, nu in ultimul rând, ei vor putea livra dar şi evalua acest program. Pe scurt, vor deveni formatori.

CONŢINUTUL CURSULUI
MODUL 1: Dezvoltarea personală a trainerului. Tehnici şi metode speciale de training
MODUL 2: Programul de training: Proiectare, Implementare, Evaluare
MODUL 3: Organizarea şi monitorizarea activităţilor de training
MODUL 4: Marketingul programului de training

Certificarea
La incheierea secvenţelor formative, în urma unui examen de cunoştinţe (teoretice şi practice), participanţii vor obţine un certificat de formator. Acesta este recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi, respectiv, de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi este insoţit de o anexă ce conţine profilul de competenţe obţinut prin parcurgerea tutuoror modulelor. Altfel spus, absolvenţii programului vor deveni formatori certificaţi conform ocupaţiei de Formator din COR (cod 241205).
Cursul se desfasoara pe durata a sase week-end-uri.

ÎNSCRIERE:
Fişa de înscriere se descarcă de pe adresa www.consultplus.ro şi se poate trimite la adresa alexandravasile@consultplus.ro
Persoană de contact: Alexandra Vasile
Tel. 0264 414855
Tel. Mobil 0740.085.905
E mail: alexandravasile@consultplus.ro

Participare: Intrare libera