Comunicat de presă începere proiect

Arad - 28 decembrie 2020

Comunicat tip Administrativ / Management in Arhitectura / Design

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA
PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE
Axa prioritară 3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19
Prioritatea de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.
Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile
Întreprinderi mici şi mijlocii care nu deţin salariaţi la data de 31.12.2019

Sigle

Sigle

Numele beneficiarului: DARK PIXEL STUDIO SRL

 Obiectiv general al proiectului: Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile", denumită în continuare. Măsură, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţiei pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare

Valoarea totala a proiectului  (Sumă solicitată RON): 9,679

Valoare grant nerambursabil (RON) 9,679

Valoare cofinanțare (RON): - 

Finantarea nerambursabila: 9,679 RON

Data începerii şi finalizării proiectului: 24.12.2020  – 24.12.2021

 

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA

PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE Axa prioritară 3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19 Prioritatea de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile

Întreprinderi mici şi mijlocii care nu deţin salariaţi la data de 31.12.2019

Despre SC DARK PIXEL STUDIO SRL

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA
PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE Axa prioritară 3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19 Prioritatea de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.
Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile
Întreprinderi mici şi mijlocii care nu deţin salariaţi la data de 31.12.2019