Semnarea contractului de finanţare pentru ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU SC DECORIN SRL

BUCURESTI - 5 februarie 2010

Comunicat tip General in Tehnologie

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Semnarea contractului de finanţare pentru ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU SC DECORIN SRL

SC DECORIN S.R.L şi Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de afaceri, au semnat în 16.12.2009 contractul de finanţare pentru un proiect în valoare totală de 862 188,60 lei, care se estimează că va avea ca rezultat \\\' ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU SC DECORIN SRL \\\'.
Proiectul, care primeşte finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007–2013, Axa prioritară 1 – Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie, Domeniul de intervenţie 1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, in special a IMM, Operaţiunea a) – Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv pentru investiţii tangibile si intangibile, va fi implementat în perioada 16.01.2010 – 16.07.2010, in Bucuresti, sector 2, sos. Stefan cel Mare nr 5, bl. 6, parter.
Valoarea totală este de 862 188,60 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile (din Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul naţional) este de 441 303,50 lei.

Despre SC DECORIN SRL

SC DECORIN S.R.L cu sediul în Bucuresti, sector 2, sos. Stefan cel Mare nr 5, bl. 6, parter a depus cererea de finanţare în cadrul schemei Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv pentru investiţii tangibile si intangibile de pana la 1.075.000 lei iar obiectivul vizat este 'ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU SC DECORIN SRL\'.

Persoana de contact:
Nume: Talpos Gheorghe
Funcţie: Administrator
Adresă: Bucuresti, sector 2, sos. Stefan cel Mare nr 5, bl. 6, parter
Tel. 021 211 50 43; Fax. 021 211 50 43

conta@decorin.ro