gov gov instrumente

Platforma web pentru realizarea profilelor genetice – RoADN

Iasi - 31 iulie 2020

Comunicat tip General in Tehnologie

AREUS TECHNOLOGY SRL în calitate de Beneficiar, împreună cu GENETIC LAB SRL, implementează proiectul: PLATFORMA WEB PENTRU REALIZAREA PROFILELOR GENETICE – RoADN
Nr. contract de finantare - 50 / 221_ap2 / 26.06.2020

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unei aplicații TIC pe baza amprentei genetice ca unic e-service DTC GT (“Direct-to-Consumer Genetic Testing”) la nivel național cu scopul creșterii competitivității companiei S.C. AREUS TECHNOLOGY S.R.L.

Proiectul este implementat de consorțiul S.C. AREUS TECHNOLOGY S.R.L. - S.C. GENETIC LAB S.R.L., respectiv o companie centrată pe producția de software și o companie care operează în domeniul medical, respectiv analize genetice.

S.C. AREUS TECHNOLOGY S.R.L. este membră a clusterului SMART ALLIANCE, iar S.C. GENETIC LAB S.R.L. este membră a Clusterului Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub, ambele clustere centrate pe TIC.

Proiectul se desfășoară pe o perioada de 36 luni, începând cu data de 01.07.2020 și se finalizează pe data 30.07.2023 iar codul SMIS este 129765.  Valoarea totală a proiectului este de 8.972.830,00 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT este de 6.091.202,00 lei iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 1.074.918,00 lei.

În prezent, testarea genetică solicitată de către client DTC GT (Direct-to-Consumer Genetic Testing – DTC GT) constituie o nouă direcţie de dezvoltare pe piaţa actuală a serviciilor online, favorizată de descoperirile importante în tehnicile privind identificarea genotipului, de rata ridicată a accesului la internet, de interesul ridicat al clienților pentru obținerea informațiilor legate de sănătate și propria identitate.

Consortiul S.C. AREUS TECHNOLOGY S.R.L.  -  S.C. GENETIC LAB S.R.L. propune o idee revoluționară în România, prin inițierea unui DTC GT implementat ca o soluție e-service adresat populaţiei locale. Scopul acestui parteneriat este de a implementa infrastructura TIC hardware și software aferentă serviciului de testare genetică direct către client, precum și de creare a unei baze de date de 5000 de înregistrări cu informații relevante scopului proiectului de la voluntari selecționați pentru a asigura un nivel de reprezentativitate cât mai cuprinzător.

În urma implementării proiectului, serviciul urmărit a fi creat de AREUS TECHNOLOGY în colaborare cu GENETIC LAB va oferi clienților o analiză care va cuprinde trei părți:

        asemănare genetică cu populația României

        asemănare genetică globală

        probabilitatea de expunere la un set de patologii (trombofilie, intoleranță la lactoză).

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 – „ Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”

Pentru orice informații vă rugăm să ne contactați la:

S.C. AREUS TECHNOLOGY S.R.L

Persoana de contact: Catalin Niculae, Administrator

Adresa e-mail office@areusdev.com

Website: https://www.areusdev.com/