COMUNICAT DE PRESA PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Constanta - 16 noiembrie 2023

Comunicat tip General in Energie

Anunț privind începerea implementării proiectului cu titlul „Capacitate nouă de producție energie electrică din surse regenerabile solare în cadrul DANIC ALEX 2002”

SC DANIC ALEX 2002 SRL, CUI 15068241, cu sediul în Mun. Constanța, str. Interioară 1, nr. 5A, jud. Constanța anunță începerea proiectului cu titlul ”Capacitate nouă de producție energie electrică din surse regenerabile solare în cadrul DANIC ALEX 2002”, conform contractului de finanțare nr. 69/24.10.2023, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 6. Energie, măsura de investiții I1.Noi capacități pentru producția de energia electrică din surse regenerabile.

 

Obiectivul general al proiectului este de a asigura o producție brută medie anuală de energie electrică de cca. 274,71 MW, utilizând sursele regenerabile solare. Obiectivul general al proiectului va fi atins prin îndeplinirea obiectivelor  specifice enumerate în continuare:

Crearea unei noi capacități de producere a energiei  electrice din surse regenerabile la punctul de lucru din Mun. Constanta, Str. Interioara 1, nr. 5A, jud. Constanța cu o putere instalată de 0,227 MW. Noua capacitate de producție de energie electrică din energia solară nu va fi prevăzută cu instalație de stocare.Reducerea gazelor cu efect de seră cu cca. 169,68 tone /anObținerea unei producții brută de energie (primară) din surse regenerabile (solar)  de 0,0236 mii tep/anObținerea unei producții totale de energie electrică din surse regenerabile (solar) pe întreaga perioadă analizată de 5.494,1 MW (20 ani)

 

Valoarea totală a proiectului este de 1.193.334,27 lei din care valoarea maximă eligibilă nerambursabilă este de 339.138,00 lei. Proiectul va fi implementat in perioada 25.10.2023 – 30.06.2024. 

 

Date de contact 

Nume persoană de contact: Olteanu Daniel

Funcție: Administrator

Tel.: +40 728 952 741 

E-mail: danicalex2002@yahoo.com

 

 

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/sc-grant-box-consulting-srl/comunicat-de-presa-pnrr-fonduri-pentru-romania-moderna-si-reformata