Comunicat finalizare proiect finanţat prin Măsura 2 „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”pentru societatea S.C.INDURION TRADE S.R.L.

Braila - 22 noiembrie 2021

Comunicat tip General in Afaceri

SC INDURION TRADE SRL cu sediul în Brăila, Jud.Brăila, B-dul Independenţei , nr. 180, tel. 0722626308, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J09/1036/1995, CUI RO 7921150 anunţă finalizarea proiectului cu titlul ” Grant pentru capital de lucru acordat SC INDURION TRADE SRL” proiect nr. RUE M2-11972 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr. 130/2020.

Comunicat de Presa finalizare masura M2

Comunicat de Presa finalizare masura M2

Perioada  maximă legală de derulare a proiectului a fost de 12 luni, începând cu data semnării contractului de  finanțare  cu  Ministerul  Economiei , Energiei  si  Mediului de Afaceri / AIMMAIPE , respectiv  3.08.2021 până la data încărcării Raportului de progres în sistemul MEEMA, respectiv 10.11.2021.

Obiectivul proiectului a fost reprezentat de sprijinirea societăţii SC INDURION TRADE SRL    prin ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului electronic de înscriere, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgentă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

 

Valoarea proiectului este de 89.448,3225 lei (valoarea totală) din care : 77.781,15 lei grant şi 11.667,1725 lei cofinanțare.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul  Operaţional Competivitate 2014-2020.

 

SC INDURION TRADE SRL

Persoană de contact: Dumitru Ionel

Email: induriontrade@yahoo.com

Telefon: 0722626308

Despre SC INDURION TRADE SRL

Domeniu de activitate : Cod Caen 3212 ''Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase"