Comunicat începere proiect finanţat prin Măsura 2 „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru societatea S.C.INDURION TRADE S.R.L.

Braila - 10 august 2021

Comunicat tip General in Afaceri

SC INDURION TRADE SRL cu sediul în Brăila, Jud.Brăila, B-dul Independenţei , nr. 180, tel. 0722626308, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J09/1036/1995, CUI RO 7921150 anunţă lansarea proiectului cu titlul ” Grant pentru capital de lucru acordat SC INDURION TRADE SRL” proiect nr. RUE M2-11972 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr. 130/2020.

Sigle

Sigle

Proiectul se derulează pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de  finanțare  cu  Ministerul  Economiei , Energiei  si  Mediului de Afaceri / AIMMAIPE , respectiv  3.08.2021.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea activităţii societăţii INDURION TRADE SRL.

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru,prin Măsura”Granturi pentru capital de lucru”,implementată de către Ministerul Economiei,Energiei și Mediului de Afaceri(MEEMA) și Agenția pentru IMM,Atragere de Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 şi  Ordinului de aprobare nr.1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat .

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului este de 89.448,3225 lei (valoarea totala) din care : 77.781,15 lei grant şi 11.667,1725 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul  Operaţional Competivitate 2014-2020.

     SC INDURION TRADE SRL

 

Persoană de contact:  Dumitru Ionel

Email :  induriontrade@yahoo.com

Telefon :0722626308