Seminar ACHIZITII PUBLICE

BUCURESTI - 6 octombrie 2009

Comunicat tip General in Afaceri

28 Octombrie 2009
Hotel Parliament, Bucuresti

Compania Inter Contact Group va invita sa participati la seminarul organizat la Hotel Parliament pe data de 28 octombrie pe domeniul Achizitiilor Publice. Programul va fi sustinut de un trainer expert in domeniu, cu o vasta experienta.

Seminar ACHIZITII PUBLICE

Subiectele abordate:

1.Sistemul achiziţiilor publice în România. Locul şi rolul operatorului economic – candidat sau ofertant.
2.Sistemul electronic de achiziţii publice – SEAP
3.Proceduri de achiziţii publice
-teorie şi practică;
-termeni;
-documentaţia de atribuire.
4.Reguli de participare
-candidat/ofertant;
-asociat/subcontractant;
-susţinere terţă persoană.
5.Oferta
-întocmirea ofertei;
-oferte admisibile;
-oferte alternative;
-oferte inacceptabile;
-oferte neconforme.
6.Şedinţa de deschidere a ofertelor.
7.Evaluarea ofertelor.
8.Contestaţii, dispute,clarificări
-exemple, cazuri,speţe.
9.Acordul-cadru şi alte modalităţi speciale de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
10.Contracte, obligaţii, responsabilităţi, modificări, acte adiţionale
-certificate constatatoare.
11.Simbioza autorităţi contractante – operatori economici.
12.Discuţii, propuneri de dezbatere a unor probleme actuale în achiziţiile publice, noutati legislative OUG nr. 72&2009 si HG nr.834&2009.

Despre SC Inter Contact Group SRL

Cursul se adreseaza societatilor comerciale care participa la procedurile de achizitii publice, firmelor private beneficiare de finantari europene care trebuie sa realizeze achizitii conform legislatiei in vigoare, cat si tuturor autoritatilor contractante care efectueaza achizitii publice.
Vera Purdel – Event Manager
Splaiul Unirii 313, sector 3 , Bucuresti
Tel. (+4021) - 203 47 48
Fax. (+4)- 0318 163 927
Mob. (+4)- 0766 331 408
e-mail vera@intercontactro.com
web www.intercontactro.com

office@intercontactro.com

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/sc-inter-contact-group-srl/seminar-achizitii-publice