Curs Expert Achizitii Publice Bacau

Bacau - 29 mai 2008

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

INTERACTIV RO CONSULT
lanseaza programul de perfecţionare:
EXPERT ACHIZITII PUBLICE
Aplicarea noii legislatii si utilizarea mijloacelor electronice
la Bacau, in data de 6 iunie 2008

Curs Expert Achizitii Publice Bacau

Programul se adreseaza:
- Autoritatilor publice la nivel local in vederea coordonarii activitatii compartimentelor care concura la derularea activitatii de achizitii si investitii publice.
- Firmelor private care au specialisti in departamentele: achizitii publice si logistica; investitii; tehnic; financiar si juridic, implicati in activitatea de achizitii si investitii publice, indiferent de statutul pe care îl au.
- persoanelor care vor sa completeze cereri de finanţare pentru programele Uniunii Europene (PHARE, Fonduri Structurale);
potenţialilor manageri de proiect din mediul de afaceri, societatea civila si instituţii publice;
- reprezentanţilor organizaţiilor care sunt conduse prin proiecte sau doresc sa implementeze managementul prin proiecte

În procesul de pregătire utilizăm metode moderne de pregătire şi de abordare a cursurilor:
(1) cursuri deschise faţă-în-faţă în care au loc prezentări, dezbateri, discuţii active, studii de caz, (36h)
(2) tutoriale on-line unde cursanţii beneficiază de consiliere şi îndrumare în realizarea aplicaţiilor practice(36h)

Diplome:La absolvirea cursului se obţine un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE si un SUPLIMENT DESCRIPTIV pentru perfectionarea ca EXPERT ACHIZITII PUBLICE, eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Muncii, Familiei si Egalitaţii de Sanse.

Taxa de inscriere la curs este de 900 ron.
Taxa include: suportul de curs; modele; fise de lucru; studii de caz; legislatie relevanta; alte materiale auxiliare; CD cu materiale pe suport electronic.
Locatia si orarul de curs se stabileste in momentul formarii grupei.
Reduceri participanti:
*10 % pentru înscrierea a peste 2 participanţi din partea aceleiasi organizaţii;
*10% pentru participantii la alte cursuri organizate de Interactiv Ro Consult
*10% pentru persoanele cu handicap dovedita cu copii acte care sa ateste acest fapt

Conditii de inscriere:
-completarea fisei de inscriere, semnatura si stampila firmei;
-copie CI/BI participanti, copie certificat de casatorie participanti (daca este cazul);
-copie diploma ultima forma de invatamant absolvita de participanti (minim diploma bacalaureat);
-CV-ul.
Detalii şi înscrieri la: Tel/Fax: 0234 571 504, 0729 292246 email: office_interactiv@yahoo.com

Despre SC. INTERACTIV RO CONSULT SRL

INTERACTIV RO CONSULT ofera servicii de formare profesionala si consultanta. Modulele de curs vor fi ţinute de lectori şi tutori certificati, cu experienţă în scrierea şi implementarea de proiecte europene: manageri programe, consultanti economici, consultanti pe probleme tehnice, experti financiari şi alţi reputaţi experţi.

Coordonator zonal jud. Bacau si Piatra Neamt mobil: 0729 29 22 46; Coordonator zonal jud. Botosani mobil: 0745 66 11 04; Coordonator zonal jud. Suceava mobil: 0740 77 85 29; Manager mobil: 0724 37 22 96
office_interactiv@yahoo.com