Organizare curs management de sanatate si securitate in munca

Pitesti - 29 iulie 2011

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

SECTORIZAREA ŞI CONCENTRAREA SECŢIEI DE ŢESUT PENTRU CREAREA CONDIŢIILOR CLIMATICE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII SĂNĂTĂŢII ŞI SIGURANŢEI SALARIAŢILOR

Organizare curs management de sanatate si securitate in munca

 

SECTORIZAREA ŞI CONCENTRAREA SECŢIEI DE ŢESUT PENTRU CREAREA CONDIŢIILOR CLIMATICE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII SĂNĂTĂŢII ŞI SIGURANŢEI SALARIAŢILOR

PITEŞTI - 29 iulie 2011

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013INVESTEŞTE ÎN OAMENI!

PROIECT DE FORMARE PROFESIONALĂ, FINANŢAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ!

S.C. NOVA TEXTILE BUMBAC S.R.L. a obţinut spre sfârşitul anului 2010 fonduri europene pentru implementarea unui program amplu de perfecţionare profesională prin proiectul ”Sectorizarea şi concentrarea secţiei de ţesut pentru crearea condiţiilor climatice în vederea asigurării sănătăţii şi siguranţei salariaţilor”. Proiectul, finanţat în proporţie de 100% de către Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane (POSDRU), are ca obiectiv principal îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a angajaţilor prin măsuri organizatorice şi investiţionale .

Proiectul „Sectorizarea şi concentrarea secţiei de ţesut pentru crearea condiţiilor climatice în vederea asigurării sănătăţii şi siguranţei salariaţilor” ID 65625, are ca obiectiv general îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a angajaţilor prin măsuri organizatorice şi investiţionale. Prin derularea acestui proiect se doreşte formarea unui număr total de 66 persoane, angajaţi proprii ai societăţii, din sectorul de producţie, deoarece domeniul activităţilor curente pe care aceştia le realizează implică un anumit risc de accidente şi îmbolnăviri profesionale asociate locurilor de muncă şi specificului produselor fabricate. Cursurile de formare prevăzute în proiect se vor derula până în luna noiembrie a acestui an şi la finalul acestora persoanele formate vor dobândi diplome recunoscute de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.

Valoarea eligibilă a proiectului: 662.203,00 Ron

Surse de finanţare nerambursabile:

*Contribuţia publică naţională la finanţarea acordata: 99.330,45 Ron*Contribuţia comunitară la finanţarea acordată- FSE:  562.872,55 Ron

 

Termen finalizare proiect: 31.12.2011

PERSOANĂ DE CONTACT

Dănuţ SPOREA, Manager de proiect, S.C. NOVA TEXTILE BUMBAC SRL S.R.L.

Telefon: 0248 282883 · Email: office@nova-textile.ro

Despre SC NOVA TEXTILE BUMBAC SRL

SC NOVA TEXTILE BUMBAC SRL Pitesti cu sediul in Strada George Cosbuc , nr. 70, jud. Arges, producator de tesaturi confectii din bumbac si bumbac in amestec cu un numar de 160 de angajati, detinator de certificat de calitate ISO 9001 :2000 si de mediu 14001:2004.