Măsuri de finanțare a proiectelor din cadrul SDL în anul 2018

Iasi - 4 iunie 2018

Comunicat tip General in Afaceri

În data de 30 mai 2018, la Popricani, a avut loc Conferința de presă cu tema ”Măsuri de finanțare a proiectelor din cadrul SDL în anul 2018”. Conferința de presă a fost susținută de domnul inginer Lungu Vasile, președintele Grupului de Acțiune Locală Valea Prutului și doamna Maria Hudema managerul GAL.

La eveniment au fost prezenți reprezentanții AFIR, AM PNDR, primarii ai U.A.T-urilor din teritoriul GAL, beneficiari de proiecte din cadrul GAL, dl. Eugen Țicău, directorul OJFIR Iași, invitați.

În cadrul conferinței au fost prezentate sursele de finanțare disponibile în anul 2018 și s-a trecut în revistă rezultatele obținute de GAL Valea Prutului până în present.  

GAL Valea Prutului este primul GAL din Iași, înființat în anul 2011, care a beneficiat de fonduri.  În perioada 2012 – 2015. GAL Valea Prutului a gestionat un buget de 2.806.000 euro din care a finanțat 48 de proiecte finalizate.

Prin actuala Strategie de Dezvoltare Locală, aprobată de Ministerul Agriculturii în iulie 2016, GAL Valea Prutului a pus la dispoziția potentialilor beneficiari din cele 11 U.A.T-uri pe care le gestionează Andrieșeni, Bivolari, Popricani, Probota, Roşcani, Trifeşti, Ţigănaşi, Victoria  (județul Iași) și Româneşti, Santa Mare, Ștefănești (județul Botoșani), un buget  peste 1.805.155 euro - bani nerambursabili, având posibilitate ca acest buget sa fie suplimentat la finalul anului 2019 (în funcție de performanța GAL-ului).

Menționăm doar câteva rezultate obținute  în aceste 18 luni de implementare a STRATEGIEI finanțate prin Programul LEADER PNDR 2014 - 2020:

GAL Valea Prutului a lansat până în prezent10 apeluri de selecție a proiectelor pentru 6 măsuri din Strategie, dedicate U.A.T-urilor, integrării minorității rrome sau dezvoltării infrastructurii sociale.

În cadrul apelurilor deschise de GAL, s-au depus 21 proiecte, pe diferite domenii de la modernizarea exploataților agricole până la dezvoltarea economiei în sectorul non agricol. Majoritatea proiectelor, cu excepția celor care aparțin comunelor, și-au luat angajamentul de a crea locuri de muncă în teritoriul acoperit de GAL. 

Valoarea totală nerambursabilă a proiectelor selectate de GAL și depuse la AFIR este de aproape 1 milion jumătate de euro, iar valoarea nerambursabilă a proiectelor contractate se apropie de 1 milion (adică 12 proiecte = 876.604, 62 euro). ”Vreau să mulțumesc pe această cale reprezentanților AFIR și AM PNDR pentru promptitudinea și celeritate cu care procesează proiectele primite de la GAL-uri. Față de perioada de programare trecută (mă refer la 2012 - 2015), se remarcă o schimbare pozitivă de ”optică” a AFIR-ului în ceea ce privește absorbția fondurilor europene.Vă dau un exemplu, un proiect selectat de GAL în 9 octombrie, ajunge la AFIR în 24 octombrie (trebuia să asteptam sa treaca perioada de contestatii, altfel era depus mult mai repede), semneaza contractul de finanțare pe 18 decembrie, pe 19 decembrie 2017 depune prima transa de plata, iar pe  10 ianuarie 2018 iau intrat banii, iar beneficiarul poate demara implementarea planului de afaceri.” Dl. Lungu Vasile.

”La ora actuală, mai avem disponibil un buget total de 359.924 euro și 4 măsuri ”intacte”, măsuri pentru care nu s-a prezentat nici un beneficiar la primul apel de selecție. ”Sunt măsuri delicate, unele implică abordarea multifond, cum este  M5/6B Integrarea minoritatii rrome si M6/6B Dezvoltarea infrastucturii sociale, unde solicitantii care aplica pe GAL-uri au posibilitatea de a continua proiectul accesand Progracum POCU, masura 5.2 dedicată GAL-urilor; iar altele cum este măsura de asociere M3/3A ”Cooperare pentru dezvoltare” implică identificarea unor lideri fermieri (ferme dimensiuni mici), care să cuaguleze în jurul lor alți fermieri, să depună și să-și asume întreaga responsabilitate a proiectului , iar investițiile făcute din proiect să fie utilizată la nivelul grupului asociat (fie coperativă, grup de producători, etc), ori după cum bine știți, românii nostri încă fug sau au o reticență față de orice  formă de ”asociere”.”(Maria Hudema – manager GAL Valea Prutului).

GAL Valea Prutului are în acest moment  2 apeluri deschise până pe data de 15 iunie 2018 și vor deschide încă 2 apeluri în perioada 15 iunie 2018 – 25 iulie 2018.

”Aș vrea să vă asigur de transparența totală a activității noastre, toate informațiile (ghiduri, proceduri de lucru, rapoarte de selecție, apeluri, achiziții, echipa tehnică, membrii Comitetului de Selecție a proiectelor, membrii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor,  etc) se regăsesc pe site-ul nostru www.galvaleaprutului.ro. Orice document emis de GAL este atent analizat și avizat fie de AM PNDR fie de AFIR. Fiecare detaliu este important, nu ne permitem să greșim (pentru că în cazul unei mici greșeli se poate anula tot apelul de selecție chiar dacă există proiecte contracate deja cu AFIR)” Lungu Vasile, președinte GAL

”Aș mai vrea să menționez, că GAL-urile au primit noi atribuții, respectiv verificarea conformității cererilor de plată a beneficiarilor și monitorizarea ”pas cu pas” a beneficiarilor”Eugen Țicău – director OJFIR Iași.

” Ca acțiuni pe termen scurt, sperăm ca până în septembrie, anul acesta, să epuizăm bugetul disponibil  (cei aproape 360.000 euro) și să depunem restul proiectelor pentru contractare la AFIR. Pe termen lung, dacă epuizăm tot bugetul, sperăm ca anul viitor, după evaluarea performanței GAL-urilor, evaluare făcută de Minister, să accesăm acea bonusare promisă, adică să suplimentăm bugetul pentru proiecte, pentru că pe anumite măsuri există un mare interes din teritoriu”,a declarat ing. Vasile Lungu.

” Fac apel la toți reprezentanții U.A:T-urilor din teritoriu să acceseze cele 2 măsuri dedicate infrastructurii sociale și integrării minorității rrome, pentru că în caz contrar Ministerul, ne obligă pe noi GAL să implementăm aceste proiecte, ori este deficil pentru noi, ca și GAL să rezolvăm o problemă a comunității locale ce intră în responsabilitatea primarului” ( Lungu Vasile).

Maria Hudema, Manager GAL Valea Prutului

CALENDARUL ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE PENTRU ANUL 2018 – Revizuit[1]

Denumirea măsurii

Bugetul total alocat măsurii

Sesiunea 1 (perioada 2017 – 2019)

Perioada sesiunii de depunere

Alocarea totală prevăzută a fi lansată în anul 2018

Apelul lansat (2018)

M1/2A – Modernizarea exploatațiilor agricole[2]

331.283,24 euro

-

-

 

M2/3A – Procesarea producției agricole

177.569,66 euro

Apel 2

15.06.2018 – 25.07.2018

177.569,66 euro

M3/3A – Cooperare pentru dezvoltare

80.000 euro

Apel 1 

15.06.2018 – 25.07.2018

80.000 euro

M4/6A – Diversificarea economiei din teritoriul Valea Prutului

130.000 euro

Apel 2

10.08.2018 – 10.09.2018

10.000 euro[3]

M5/6B – Integrarea minorității rome

30.000 euro

Apel 2

15.03.2018 – 05.06.2018

30.000 euro

M6/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale

60.000 euro 

Apel 2

15.03.2018 –05.06.2018

60.000 euro

M7/6B – Revitalizarea satelor

996.301,75 euro

Apel 3

28.02.2018 – 30.03.2018

77.977,13 euro[4]

CALENDARUL ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE PENTRU ANUL 2018 – Revizuit[1]

Măsura

Buget total al măsurii

MAI

IUNIE

IULIE

Total sumă lansată pe măsuri (2017)

Procent din alocarea financiară a SDL[2]

Nr. proiecte selectate la nivelul GAL

Valoarea proiectelor selectate la GAL

Suma lansată

Anul curent

(2018)

Suma lansată

Anul curent

(2018)

Suma lansată

Anul curent

(2018)

M1/2A – Modernizarea exploatațiilor agricole

331.283,24 euro

-

-

-

331.283,24

18,35 %

5

329.553,00

euro

M2/3A – Procesarea producției agricole

177.569,66 euro

-

177.569,66

-

177.569,66

9,84 %

0

-

M3/3A – Cooperare pentru dezvoltare

80.000 euro

-

80.000

-

0

0 %

-

-

M4/6A – Diversificarea economiei din teritoriul Valea Prutului

130.000 euro

-

-

-

130.000

7,20 %

2

120.000,00

euro

M5/6B – Integrarea minorității rome

30.000 euro

-

-

-

30.000

1,66 %

0

-

M6/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale

60.000 euro 

-

-

-

60.000

3,33 %

0

-

M7/6B – Revitalizarea satelor

996.301,75 euro

-

-

-

996.301,75

55,19 %

13

995.677,00 euro

Taguri: finantari