CURS AUTORIZAT MANAGER RESURSE UMANE 17-19 SI 24-26 SEPTEMBRIE 2008 BUCURESTI

BUCURESTI - 1 septembrie 2008

Comunicat tip General in Finante / Contabilitate

Schultz Consulting are plăcerea de a vă anunţa organizarea cursului autorizat de Manager de Resurse Umane, care se va desfăşura la Bucureşti, Palatul Camerei de Comert si Industrie a României, Tronson 2, mezanin, camera 3, pe o durată de 6 zile.
Perioada de desfăşurare a cursului va fi: 17 – 19 si 24-26 octombrie 2008.

CURS AUTORIZAT MANAGER RESURSE UMANE 17-19 SI 24-26 SEPTEMBRIE 2008 BUCURESTI

Cursul de Manager resurse umane organizat de Schultz Consulting este construit după o experienţă remarcabila in consultanta si training in domeniul resurselor umane.
Cursul doreste sa ofere participantilor abilitati de a planifica si gestiona resurse umane in contextul sistemului de valori care guverneaza relatiile de muncă în România.
Abordarea managementului resurselor umane din România este total diferită de abordarea altor state cu experientă în gestionarea relatiilor de muncă în societatea capitalistă.
Cursul este construit în contextul procesului schimbării atitudini fată de muncă si proprietate pe care îl traversează tara noastră. Managerii de resurse umane trebuie să
fie pregatiti sa gaseasca solutii atat la problemele oamenilor cat si a organizatiei.
Elementul de noutate al Cursului, îl constituie abordarea managementului resurselor umane în contextul managementului de proiect.
Acest curs oferă participanţilor un mediu de laborator în care pot lucra la dezvoltarea personală si profesionala.


BENEFICII:
1. Curs interactiv axat pe probleme practice si instrumente eficiente.
2. Participantul va fi pus in situatia de a gasi solutii la probleme reale romanesti.
3. Participantii au sansa sa interactioneze cu un Trainer cu o vasta experienta practica in domeniul resurselor umane.
4. Participantii vor primi suport de curs si fise de lucru pentru aplicatii.
5. Participantii se vor consulta cu trainerul in vederea realizarii lucrarii practice pentru examenul de absolvire.
6. Absolventii examenului final vor primi certificat recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei si CNFPA si supliment descriptiv cu competentele dobandite in conformitate cu ocupatia de Manager resurse umane, cod 123207 din COR.
7. Participantii vor beneficia de 2 pauze de cafea/zi si servicii de catering la pranz, asigurate de organizatori.

Scop: Sa dezvolte competente de manager resurse umane

OBIECTIVE:
La sfârşitul cursului participanţii vor fi capabili să:

1. Consilieze ceilalţi manageri în probleme de resurse umane
2. Coordoneze desfăşurarea activităţilor de resurse umane
3. Coordoneze elaborarea politicilor şi programelor de resurse umane
4. Coordoneze personalul din departamentul de resurse umane
5. Elaboreze strategia de resurse umane
6. Monitorizeze costurile de personal
7. Monitorizeze sistemul de relaţii de muncă al organizaţiei
8. Organizeze activităţile departamentului de resurse umane
9. Reprezinte compartimentul de resurse umane

TEMATICĂ:

Management

1. Functiile manageriale
2. Rolul managerului de resurse umane in dezvoltarea unei companii
3. Management strategic. Planificare strategica.
4. Management organizational.Structuri organizationale.

Cultura organizationala

1. Elementele culturii organizationale
2. Tipuri de culturi organizationale
3. Schimbarea culturii organizationale

Recrutarea si selectia

1. Recrutarea

1.1.Surse şi metode de recrutare. Avantaje si dezavantaje.
Recrutarea internă
Recrutarea externă
1.2.Trierea candidaţilor
Scrisoarea de intentie (forma, rol , evaluare)
CV-ul (evaluarea pe criterii, continut si forma). Metoda geometrica.

2. Selecţia

2.1. Etapele procesului de selecţie.
Interviul telefonic
Interviul de angajare
Evaluarea interviului. Instrumente.
Rolul intervievatorului
Mesajele nonverbale si interpretarea lor
Testarea candidatilor
Evaluarea eficienţei procesului de selecţie


Integrarea noilor angajati

Planificarea , implementarea si evaluarea integrarii

Analiza si descrierea posturilor

Gestiunea programului de analiza si descriere a posturilor:
Planificarea programului
Comunicarea programului
Culegerea de informatii referitoare la post : analiza documentelor, metoda observarii, chestionarele, interviul, metode structurale, foaia zilnica de lucru etc
Redactarea fiselor de post

Evaluarea Performanţelor angajatilor
1.Procesul de evaluare a performanţelor. Etapele Procesului de evaluare a performaţelor
2.Obiectivele evaluării performanţelor
3. Tehnici de evaluare a performanţelor: MBO, 360 grade feedback, comparative,scale de evaluare, eseu

Motivarea angajatilor

1. Teorii motivationale
2. Motivarea financiara
3. Metode de motivare nonfinanciara
Evaluarea posturilor
Metode de evaluare: metoda punctelor, metoda comparatiei, NEMA
Instruirea angajatilor
1.Identificarea nevoilor de instruire –instrumente
2.Metode de selectie furnizori externi de instruire
3.Planificarea, implementarea si evaluarea instruirii


Managementul carierei
Metode de planificarea carierei.
Comunicarea
Identificarea barierelor in comunicarea organizationala
Feedback-ul

La sfârşitul cursului participanţii vor fi examinaţi şi vor primi certificat de competenţe în conformitate cu ocupaţia de Manager resurse umane, recunoscut de Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii

PERIOADA DE DESFĂSURARE:
6 ZILE – 17-19 si 24-26 octombrie 2008
În timpul cursului se vor sustine 5 teste grilă.

Examenul de absolvire se va desfăşura pe data de Duminica 26 octomnrie 2008 şi constă într-o probă practică (realizarea unui plan general de resurse umane) şi o probă teoretică (test grilă).

La examenul de absolvire va fi prezentă o Comisie de evaluare formată din evaluatori ai Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.

LOCUL DE DESFĂŞURĂRE:
Bucuresti, Palatul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, tronson 2, mezanin, camera 3

GRUP ŢINTĂ
8-12 persoane

TAXA DE PARTICIPARE:
Taxa de participare este de 1600 RON/participant (1500 ron taxa curs si 100 ron taxa examen de absolvire)
Taxa de participare acoperă costurile cu privire la traineri, sală, materiale, pauze de cafea, masa de prânz şi examene.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:

1. Studii superioare absolvite demonstrate cu diploma/ adeverinta de licenţă
2. Copie după BI/CI, copie după ultima diplomă de studii, fişa de înscriere completată şi taxa de participare achitată (copia dupa OP) in contul:


SC SCHULTZ CONSULTING SRL
CONT RO98RNCB0074020492660001
deschis la banca BCR Sector 3 AG Timpuri Noi Bucureşti


Persoanele interesate vor trimite aceste documente, până la data de 14 octombrie 2008 ora 12, la adresa alina.dobrescu@schultz.ro. Fişa de înscriere se descarca de pe site-ul nostru www.schultz.ro


Inscrierea se face in ordinea primirii fiselor de inscriere pana la completarea locurilor disponibile

Despre Schultz Consulting SRL

Schultz Consulting este o companie dinamică de consultanţă şi training în diferite domenii precum: dezvoltare instituţională,comunicare, lucru în echipă, management de program, management de proiect, leadership, negociere, resurse umane, mangementul timpului.

Misiunea companiei noastre este de a oferi competenţe la standarde de excelenţă.
Ingredientele pe care ne bazăm sunt: optimizarea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor şi formarea atitudinilor. Pentru aceasta folosim ştiinţele comportamentale aplicate prin metoda experenţială de formare, instruire a adulţilor.
ALINA DOBRESCU
tel: 021.315.65.47
fax: 021.315.65.48
mob: 0728.29.82.82.
alina.dobrescu@schultz.ro