Curs LEADERSHIP & MANAGEMENT powered by Schultz Consulting 14-16 septembrie 2012

BUCURESTI - 13 august 2012

Comunicat tip General in Afaceri, HR, Imobiliare

Despre ce este acest curs?

• Despre SURSE PERSONALE DE PUTERE
• Despre comportamente de ACȚIUNE spre SUCCES
• Despre a-i ghida pe ceilalți spre MAXIMIZAREA potențialului personal și profesional
• Despre CLARIFICARE în concepte și acțiuni referitor la CE/CINE este LIDERUL și CE/CINE este MANAGERUL
• Despre descoperire și integrare de comportamente personale specifice LIDERULUI și MANAGERULUI
• Despre ATITUDINE și ACȚIUNE
• Despre INFLUENȚARE și CONDUCERE

Despre ce este acest curs?

 

  Despre SURSE PERSONALE DE PUTEREDespre comportamente de ACȚIUNE spre SUCCESDespre a-i ghida pe ceilalți spre MAXIMIZAREA potențialului personal și profesionalDespre CLARIFICARE  în concepte și acțiuni referitor la CE/CINE este LIDERUL și CE/CINE este MANAGERULDespre descoperire și integrare de comportamente personale specifice LIDERULUI și MANAGERULUIDespre ATITUDINE și ACȚIUNEDespre INFLUENȚARE și CONDUCERE

În urma absolvirii acestui curs, participanţii vor primi Certificat de „Competenţe antreprenoriale” recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei şi Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.

Certificatul recunoaşte Grupări de competenţe cheie, specifice mai multor ocupaţii: „Competenţe antreprenoriale”

Pentru cine este acest curs?

  Pentru profesioniștii care sunt într-un proces autentic de dezvoltare personală și profesionalăPentru profesioniștii care sunt în poziții cheie în companii, sau pentru aceia ce își pregatesc ascensiuneaPentru cei care sunt conștienți ca SUCCESUL pornește din ATITUDINE și se construiește ghidând echipa către SUCCES.

De ce ai veni la cursul de LEADERSHIP și MANAGEMENT susținut de MARIUS DONȚU?

 

   Pentru că

meriți

  ca într-un proces de învățare să fii ghidat de o persoană cu ATITUDINE DE ÎNVINGĂTORPentru că experiența de 15 ani de a conduce echipe și proiecte naționale și internaționale de mare anvergură merită împărtășităPentru că 19 ani de training național și internațional își lasă amprenta pe calitatea procesului de training.

 

 

 

Scopul cursului : Să dezvolte competenţe de conducere

 

 

Obiective: La finalul cursului participanţii vor fi capabili să:

 

-       definească diferenţa dintre leadership şi management;

-       identifice tipurile de lideri;

-       recunoască funcţiile managementului;

-       recunoască tipuri de leaderi;

-       demonstreze abilitaţi de organizare a sarcinilor de lucru;

-       demonstreze abilitaţi de comunicare;

-       demonstreze abilitaţi de a lucra în echipă;

-       demonstreze abilitaţi de a lua decizii;

-       demonstreze abilitaţi de gestionare a timpului;

-       identifice propriul stil de abordare a conflictelor;

-       identifice propriile surse de putere;

-       demonstreze gestionarea procesului de luare a deciziilor;

-       demonstreze abilităţi specifice unui negociator.

TEMATICĂ:

 

„Arta de a conduce oamenii”:

-       Diferenta dintre leadership şi management

-       Tipuri de leaderi

 

LEADERSHIP

Obiective generale:

1. Înţelegerea conceptului de leadership;

2. Analiza diverselor strategii decizionale;

3. Dezvoltarea abilitatilor de conducere .

 

Conceptul de leadership:

-       concepte şi definiţie;

-       abordări ale leadership-ului.

 

Profilul unui leader:

-       portretul leader-ului: caracteristici, competenţe;

-       tipurile de responsabilităţi ale leader-ului;

-       rolurile pe care le poate juca în cadrul organizaţiei.

 

Relaţiile leader-ului:

-       relaţia leader-organizaţie; leader-grup; leader-echipă

relaţia leadership - stiluri de conducere

 

 

Procesul decizional:

-       tipuri de decizii ale leader-ului;

-       implicarea organizaţiei în procesul decizional.

 

 

TEORII DE MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL

Obiective generale :

Evidenţierea componentelor managementului organizaţional;Transmiterea cunoştintelor teoretice şi practice necesare funcţiei de manager într-o organizaţie;Dezvoltarea abilitaţilor şi atitudinilor specifice funcţiei de manager.

 

Analiza mediului organizational:

-    Definirea organizaţiei;

-    Etapele/procesul de analiză a nevoilor organizaţionale;

-    Instrumente de analiza a mediului organizaţional.

 

Planificarea organizaţională:

-    Planificarea strategică;

-    Formularea misiunii organizaţionale, a strategiilor şi a obiectivelor strategice;

Dezvoltarea planurilor operaţionale.

 

Resursele organizatiei:

-    Aspecte privind intercorelarea tuturor resurselor organizaţiei;

Instrumente de planificare a resurselor.

 

Dezvoltarea parteneriatului:

-    Elemente privind comunicarea externa şi dezvoltarea parteneriatului;

Construirea şi menţinerea relaţiilor de parteneriat.

 

 

MANAGEMENT GENERAL:

Obiective generale:

Înţelegerea procesului de management;Cunoaşterea tipurilor, stilurilor şi profilului de manager;Managementul echipei;Managementul luării deciziei.

 

Management şi manageri:

-    Etapele procesului managerial, funcţiile managementului;

-    Procesul de luare a deciziilor în organizaţie;

Cunoaşterea relaţiilor interumane; motivarea – teorii motivationale.

 

Managerii:

-    Tipuri de manageri;

-    Stiluri manageriale;

-    Profilul managerului.

 

Managementul  echipei:

-       roluri ale membrilor echipei;

-       funcţii ale echipei;

-       etapele formării echipei.

 

Managementul luării deciziei:

-       moduri de luare a deciziilor;

-       cooptarea factorilor interesaţi de rezolvarea problemei;

adaptarea modului de luare a deciziei la grupul decizional

 

 

MANAGEMENTUL TIMPULUI

Obiective generale:

1. Intelegerea conceptului management al timpului

 

Conceptul de Managementul timpului:

-       Concepte şi definiţie;

-       Identificarea hoţiilor de timp;

-       Prioritizarea sarcinilor.

 

 

METODOLOGIE

 

Cursul este dinamic, interactiv, axat pe optimizarea cunoştinţelor, dezvoltarea abilitaţilor şi formarea atitudinilor, utilizând ştiinţe comportamentale aplicate prin metoda experenţială.

  Încurajarea implicării active a tuturor participanţilor;Promovarea unei atmosfere de colaborare;Ajutarea participanţilor să stabilească legături între sesiunea de formare şi situaţii din viaţa de zi cu zi;Indrumarea participanţilor spre materiale şi resurse umane de care ar putea avea nevoie.

           

Tehnici folosite în facilitarea fazei de prelucrare a informaţiilor:

  Discuţii în grup pe marginea tiparelor şi temelor recurente care apar ca rezultat al experienţei individuale;Identificarea şi analizarea informaţiilor;Feed-back;

 

 

  Participanţii sunt puşi în postura de a supraveghea procesul şi de a descrie cele observate.

 

Tehnici folosite pentru a facilita procesul de generalizare:

  Rezumarea "lecţiilor" în propoziţii scurte, concise, generalizate;Grupul va discuta şi va cădea de acord asupra definiţiilor, conceptelor, termenilor şi propoziţiilor cheie;Reacţii individuale şi în grup la probleme gen: "Cum crezi că se raportează ceea ce ai făcut şi învăţat în această sesiune de lucru la viaţa ta de zi cu zi".

 

Tehnici folosite pentru a facilita etapa aplicării:

  Reacţii individuale şi de grup la întrebarea: "Cum ai putea folosi cele invăţate pentru a fi mai eficient în cadrul activităţii tale specifice";Revizuirea informaţiilor generate în decursul sesiunilor de formare şi analizarea concluziilor pentru a reflecta noi perspective, planuri şi comportamente;Modificarea sau/şi dezvoltarea planurilor de acţiune, scopurilor personale şi strategiilor de modificare a comportamentului personal.

 

 

 

PREZENTARE  TRAINER:

 

Marius Donţu

 

Actionar majoritar si Manager general la Schultz Consulting, de profesie jurist, are 21 ani experientă în management de proiect pentru companii, structuri guvernamentale, Programe ale Uniunii Europene, Programe ale Băncii Mondiale, Programul Natiunile Unite pentru Dezvoltare, Programe guvernamentale.

 

A desfasurat proiecte internationale cu parteneri din Germania, Finlanda, Danemarca, Franta, Marea Britanie, Polonia.

 

Trainer certificat la nivel national si international, are o experinta de peste 18 ani in training, perioada in care a dezvoltat numeroase programe de training in diferite domenii, perfect adaptate cerintelor clientilor: comunicare, customer care, resurse umane, formare de formatori, managementul timpului, leadership, etc.

 

Marius Dontu a avut oportunitatea de a lucra, de-a lungul timpului, in echipe internationale, atat ca manager de proiect cat si ca trainer format la scoala american.

 

Este specializat in sisteme europene de evaluare a competentelor in urma cursurilor absolvite in Austria si a experientei de lucru cu traineri din Europa.

 

 

 

 

 

 

LOCUL  DE DESFĂŞURARE:     sediul Schultz Consulting, str. Rondă, nr. 8bis, sector 2

 

PERIOADA:                                      3 ZILE, 14-16 septembrie 2012

Examenul de absolvire se va desfasura  in data de 16 septembrie 2012.

 

GRUP ŢINTĂ:                                  12 persoane

 

TAXĂ DE PARTICIPARE:         1000 Lei/participant 

(800 lei taxa curs si 200 lei taxa certificare)

 

 

Oferim discout pentru grupuri mai mari de 3 persoane!

Taxa se poate achita în 2 trase (50% până la începerea cursului si

50% până în data examenului de absolvire)

 

Participanţii la alte cursuri Schultz Consulting beneficiază de o reducere de 10%!

 

REDUCERILE NU SE CUMULEAZĂ!

 

 

Taxa de participare include toate costurile legate de suportul de curs, materialele de curs, susţinerea examenului final şi eliberarea certificatului de absolvire, 2 pauze de cafea şi  masa de prânz în cele 3 zile de curs.

 

 

Taxa de participare nu include TVA,

întrucât SCHULTZ CONSULTING nu este plătitoare de TVA.

 

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:

-       fişă de înscriere completată şi semnată;

-       copie CI;

-       copie diplomă studii;

-       copia unui document care să ateste achitarea taxei de curs în contul:

 

SC SCHULTZ CONSULTING SRL

CONT RO40BTRL04301202R81484XX

deschis la Banca Transilvania, Sector 4, Agenţia Tineretului, Bucureşti

 

 

Persoanele interesate vor trimite documentele necesare înscrierii, până la

data de 12 septembrie ora 16.00 la adresa de e-mail alina.mihalache@schultz.ro;

fax: 021 315 65 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înscrierile se fac în ordinea primirii fişelor până la completarea locurilor.

 

 

Conform O.G. 129/2000 Cap. V., referitoare la formarea profesională a adulţilor costul cursurilor autorizate de ANC (CNFPA) se deduce (după caz) din

impozitul pe profit sau pe venit al firmei.

 

Despre Schultz Consulting SRL

Schultz Consulting este o companie dinamică de consultanţă şi training în diferite domenii precum: dezvoltare instituţională,comunicare, lucru în echipă, management de program, management de proiect, leadership, negociere, resurse umane, mangementul timpului. Misiunea companiei noastre este de a oferi competenţe la standarde de excelenţă.Ingredientele pe care ne bazăm sunt: optimizarea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor şi formarea atitudinilor. Pentru aceasta folosim ştiinţele comportamentale aplicate prin metoda experenţială de formare, instruire a adulţilor.