Sigle

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Fondul European de Dezvoltare Regionala
Cerere - Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor

Anunt Implementare Masura 2 Granturi pentru capital de lucru pentru SHAORMA LIBANEZA SRL-D

Craiova - 28 martie 2022

Comunicat tip General in HoReCa

SHAORMA LIBANEZA SRL-D anunta lansarea proiectul cu titlul ” Cerere -
Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor” proiect nr RUE Nr. M2-
17208 din 14-03-2022 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”,
instituită prin OUG nr 130/2020.

[Martie 2022]

Anunt Implementare Masura 2 Granturi pentru capital de lucru pentru SHAORMA LIBANEZA SRL-D

     SHAORMA LIBANEZA SRL-D anunta lansarea proiectul cu titlul ” Cerere - Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor” proiect nr RUE Nr. M2- 17208 din 14-03-2022 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

      Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 14-03-2022.

    Obiectivul proiectului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin Măsura de Granturi pentru capital de lucru , implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, MEEMA și Agentia pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Craiova (AIMMAIPE Craiova), în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.130 din 31 iunie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente programului operațional Competivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 235028.3175 (valoarea totala) din care : 204372.45 lei grant si 30655.8675 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

Persoană de contact:

MARILENA-CRISTINA NISTOR

Tel.: 0769969520

e-mail: cristina.nistor01@gmail.com