Comunicat de presă privind începerea proiectului „Granturi pentru capital de lucru acordat IMM-urilor” SC SNR DRIVE EXPRESS SRL

Campulung - 15 aprilie 2021

Comunicat tip General in #CSRcovid19

SC SNR DRIVE EXPRESS SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ” Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr.2” proiect nr. RUE M2-4759 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. Contractul de finanţare nr. M2-5864

SC SNR DRIVE EXPRESS SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ” Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr.2” proiect nr. RUE M2-4759 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. Contractul de finanţare nr. M2-5864

SC SNR DRIVE EXPRESS SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ” Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr.2” proiect nr. RUE M2-4759 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. Contractul de finanţare nr. M2-5864

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND DEMARAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

SNR DRIVE EXPRESS  S.R.L., cu sediul în jud. Arges, localitatea Campulung, str. General C. Simonescu, nr. 10, telefon 074069309, snrdrive@yahoo.com , înregistrată sub nr. J3/2490/2017 la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF 38369103, reprezentată legal prin Nicolae radu Stancescu, demareaza implementarea proiectului  cu nr. RUE 5864  “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” (Contractul de finanţare nr. M2-5864) din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19. Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE.

 

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni;

-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării grantului.

 

Obiectivul masurii:

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3, a căror activitate a fost afectată direct sau indirect de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

 

Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Fondurilor Europene (MFE). Măsura este implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE)conform Anexei 4 și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

 

Asistența financiară nerambursabilă= 44.719,05 RON;

Cofinantare = 6.707,8575 RON

 

Date de contact: 0740693097, snrdrive@yahoo.com