Curs AUDITOR IN DOMENIUL CALITATII, autorizat CNFPA

BUCURESTI - 3 iulie 2012

Comunicat tip General in Afaceri, Banci / Asigurari, Constructii

Top Quality Management SRL va aduce la cunostinta ca a semnat acordul de parteneriat cu Institutul International al Auditorilor Interni (IIA Global) din Statele Unite.

Ca urmare a parteneriatului semnat, Top Quality Management poate organiza cursuri in vederea obtinerii de certificari profesionale recunoscute pe plan national si international. Astfel, pe plan international, am obtinut echivalarea examenului 4 CIA (Certified Internal Auditor ), prin recunoasterea certificatului de auditor in domeniul calitatii .

Curs AUDITOR IN DOMENIUL CALITATII, autorizat CNFPA

Cei interesati in obtinerea certificarii CIA, trebuie sa parcurca urmatoarele etape: * sa participe la cursul de auditor in domeniul calitatii, sa sustina testul final si sa obtina certificatul de auditor, recunoscut de catre Ministerul Muncii si al Educatiei; * sa aplice pentru obtinerea PRC4 (pentru detalii suplimentare, accesati http://www.theiia.org/certification/certified-internal-auditor/cia-professional-recognition-credit/)

Grup tinta: Persoane care urmeaza sa:

    proiecteze si implementeze sisteme de management al calitatii conform ISO 9001:2008;deruleze audituri de sistem si secunda parte in conformitate cu standardele de management ale calitatii.

Cursul este structurat conform noilor cerinte privind formarea profesionala a adultilor care impun o tehnica de invatare bazata pe foarte multe aplicatii practice pentru o mai justa intelegere si aplicare a informatiilor teoretice. Astfel, cursul imbina in mod util cele doua parti componente (partea teoretica si partea practica), cu unicul scop de a intampina nevoile cursantilor de a aplica efectiv ceea ce li se ofera in partea teoretica a cursului.

Obiective:

    Cunosterea metodologiei de audit si dobandirea capabilitatii de a conduce si organiza procesul de audit (conform ISO 19011);Dobandirea cunostintelor si capacitatilor de efectuare a auditurilor interne, de secunda parte si de terta parte a sistemului de management al calitatii documentat si implementat conform cerintelor ISO 9001:2008Dobandirea si demonstrarea capacitatilor personale necesare pentru derularea eficienta a unui proces de audit (conform ISO 19011).

Tematica:

    Structura si continutul standardelor din seria ISO 9000, structura documentatiei sistemelor de management al calitatii;Implementarea sistemului de management al calitatii conform cerintelor ISO 9001:2008Structura si continutul standardului ISO 19011;Realizarea auditurilor interne – pregatirea auditului, intrebari de audit, liste de verificare, analiza preliminara, raportul de audit;Audituri orientate pe procese;Tehnici de comunicare;Aplicatii practice.

Competente dobandite:

    Comunicarea specifica activitatii de auditMunca in echipa de auditAnaliza si aprecierea conformitatii si eficacitatii sistemului calitatii implementat in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008Colectarea si structurarea informatiilor specifice activitatii de auditConducerea audituluiExaminarea documentelor  referitoare la sistemul calitatii implementat in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008 si intocmirea raportului de examinareIntocmirea documentelor specifice activitatii de auditIntocmirea raportului de auditPlanificarea activitatii de audit

AGENDA CURS Ziua 1 I. Deschiderea cursului II. Obiectivele si programul cursului III. Prezentare pe scurt a seriei de standarde ISO 9001 (termeni si definitii) IV. Prezentarea pe scurt a cerintelor standardului ISO 9001 V. Prezentarea pe scurt a unui process, a continutului unei proceduri si manualului calitatii VI. Exemple practice Ziua 2 I. Audit – standarde de baza, tipuri de audit II. Pregatirea auditurilor: organizatia auditata – vizitare si evaluare documentatie: echipa de audit – sarcini si responsabilitati; intrebari de audit – Exemple practice. III. Exemple practice – continuare; liste de verificare – exemple practice IV. Discutii libere. Publicitate. Ziua 3 I. Descrierea procesului de audit – schema logica de ansamblu Documentele auditului– descriere teoretica si exemple II. Etapele auditului: teorie si exemple. Ziua 4 I. Constatari de audit – neconformitati: cauzele neconformitatilor, ponderea si evaluarea neconformitatilor II. Elaborarea concluziilor finale: teorie si exemple. Rapoarte de neconformitati. Raportul de audit. Situatii nedorite care pot aparea pe parcursul auditului. III. Sedinta de inchidere. Concluziile auditului IV.Atitudine de baza a unui auditor: nivel verbal, nivel mental si non-verbal. V.Discutii libere. VI. Teoria comunicarii VII. Simulare audit (proba practica – examen aptitudini) Structura cursului: Cursurile de zi si de weekend se desfasoara pe parcursul a 8 ore/zi. Cursurile seral se desfasoara pe parcursul a 3 ore si 30 min/zi.

Perioada:

Cursuri de zi desfasurat intre orele 9 - 17, in datele: 19, 20, 26, 27 iulie

Curs week-end desfasurat intre orele 9-17, in datele: 7, 8, 14, 15 iulie Pret: 650 RON la care se adauga taxa de examinare (70 RON - nu se aplica TVA) pentru obtinerea certificatului ANC – fost CNFPA . Pentru clientii Top Quality Management, abonatii newsletter si membrilor AAIR taxa este de 550 RON Locatie: Bucuresti, sector 3, str. Lucretiu Patrascanu nr. 14 Inscrierea se face in limita locurilor disponibile (maxim 15 participanti) prin primirea de catre organizatori a Formularului de inscriere pe care il puteti obtine accesand sectiunea "Inscriere cursuri", prin fax: 0316900991 sau prin e-mail: office@topquality.ro sau office@cursuriautorizate.ro. Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Inovarii, Tineretului si Sportului si este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari – fost CNFPA. Programul de formare se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor.

Detalii:

www.cursuriautorizate.ro  

comunicare@cursuriautorizate.ro

0735.183.922

Despre TOP QUALITY MANAGEMENT

Stagiile de specializare si perfectionare organizate de TOP QUALITY MANAGEMENT isi propun sa ofere participantilor o intelegere teoretica si practica in domeniile studiate, sa dezvolte aptitudinile, abilitatile si competentele cursantilor pentru a putea rezolva problemele si sarcinile complexe din mediul organizational actual.

Taguri: auditorcurscnfpaauditautorizatcalitatiidomeniul