Curs AUDITOR INTERN, autorizat CNFPA, Bucuresti, 2 - 23 iunie

Organizator: Top Quality Management SRL

Curs AUDITOR INTERN, autorizat CNFPA, Bucuresti, 2 - 23 iunie

Auditul reprezinta o activitate cheie – esentiala -  in orice organizatie, ce consta intr-o  examinare metodica realizata in vederea determinarii daca activitatile si rezultatele intreprinse la subiectul examinat sunt conforme cu procedurile prestabilite. Se permite astfel  identificarea lacunelor si intreprinderea unor masuri corective in vederea sporirii eficacitatii muncii si implicit a organizatiei (indiferent de tipul acesteia: IMM, institutie publica, ONG, etc).

 Programul se adreseaza personalului de conducere sau executie cu atributii in planificarea, desfasurarea si finalizarea misiunilor de audit intern sau beneficiari ai acestor activitati din societati comerciale / firme care aplica reglementarile emise de CAFR si/sau Grup.

Tematica:

 • Organizarea si functionarea auditului intern;
 • Desfasurarea unei misiuni de audit intern;
 • Formularea si documentarea corespunzatoare a constatarilor, concluziilor si recomandarilor auditului;
 • Intocmire, vizare, distributie si conservare documente misiune audit;
 • Standardele Internationale si/sau de Grup aplicabile functiei de audit;
 • Guvernanta corporativa;
 • Asigurarea calitatii activitatii de audit intern in cadrul sucursalei / filialei / firmei;
 • Particularitati privind auditul activitatii manageriale, financiar - contabile si tehnice.

Competente dobandite:

 • Desfasurarea activitatii in echipa de audit intern
 • Comunicarea specifica activitatii de audit intern
 • Efectuarea auditului activitatii manageriale
 • Efectuarea auditului financiar-contabil
 • Efectuarea auditului tehnic
 • Efectuarea inspectiilor de audit intern
 • Elaborarea documentelor specifice activitatii de audit intern
 • Elaborarea planului de audit intern
 • Elaborarea raportului de audit intern

Structura cursului si perioada de desfasurare:

Cursurile de weekend organizat in datele: 2, 9, 16, 23 iunie

Cursurile de zi si de weekend se desfasoara pe parcursul a 8 ore/zi.

 

Pret: 650 RON la care se adauga taxa de examinare (70 lei) pentru obtinerea certificatului CNFPA (nu se adauga TVA).

Pentru clientii Top Quality Management si abonatii newsletter taxa este de 590 RON.

Locatie: Bucuresti, sector 3, str. Lucretiu Patrascanu nr. 14

 

Inscrierea se face in limita locurilor disponibile prin primirea de catre organizatori a Formularului de inscriere pe care il gasiti pe site-ul nostru: www.cursuriautorizate.ro.

 

Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Inovarii, Tineretului si Sportului si este autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor - CNFPA. Programul de formare se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat in conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor.

 

Detalii:

www.cursuriautorizate.ro 

comunicare@cursuriautorizate.ro

0735.183.922

Despre TOP QUALITY MANAGEMENT

Stagiile de specializare si perfectionare organizate de TOP QUALITY MANAGEMENT isi propun sa ofere participantilor o intelegere teoretica si practica in domeniile studiate, sa dezvolte aptitudinile, abilitatile si competentele cursantilor pentru a putea rezolva problemele si sarcinile complexe din mediul organizational actual.

Confirmare pana la data: 2 iunie 2012

Participare: Taxa de participare

Taguri: auditorcurscnfpaauditautorizatintern