Curs autorizat ANC EXPERT ACHIZITII PUBLICE – www.cursuriautorizate.ro

BUCURESTI - 24 aprilie 2013

Comunicat tip General in Administratie Publica, Afaceri, Juridic

Top Quality Management (www.cursuriautorizate.ro) organizeaza un nou curs autorizat EXPERT ACHIZITII PUBLICE Cod COR 214946, in luna mai 2013.
Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Inovarii, Tineretului si Sportului si este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari ANC (fosta CNFPA).

Curs autorizat ANC EXPERT ACHIZITII PUBLICE – www.cursuriautorizate.ro

Acest curs poate fi urmat atat de catre persoanele care lucreaza deja, cat si de cele care ar dori sa lucreze in domeniul achizitiilor publice. Se adreseaza atat autoritatilor contractante, cat si celor care doresc sa participe la licitatii publice, in calitate de ofertanti. Cu un puternic caracter interactiv, se pune accent pe dobandirea cunostintelor teoretice, dar si dezvoltarea aptitudinilor si competentelor practice.

Perioada:

Curs in timpul saptamanii organizat in datele: 27, 28 si 31 mai 2013. La aceste zile se adauga 1 zi de pregatire a proiectului si examinare.

Cursul este structurat in doua parti:

- Partea teoretica - livrarea de cunostinte si informatii

- Partea practica -  ce consta in aplicatii practice pentru fiecare sesiune teoretica. Se urmareste astfel internalizarea cunostintelor si informatiilor dobandite in partea de teorie, pentru a putea fi mai bine intelese si aplicate.

Partea teoretica:

* Introducere in Achizitiile Publice: definitii, obiective, caracteristici, concept, termeni de specialitate si continutul acestora.

* Procesul achizitiilor publice: Planificarea, aplicarea, atribuirea si implementarea contractului de achizitie

* Legislatia nationala si europeana Sistemul de achizitii publice in Romania: privire de ansamblu; principiile achizitiilor publice.

* Conflictul de interese: definire si aplicare

* Contractul de achizitie publica

* Contractul de lucrari

* Contractul de furnizare, Contractul de servicii

* Reguli de estimare a contractelor

* Planificarea achizitiilor publice; identificarea necesitatilor; intocmirea Programului anual al achizitiilor Publice; identificarea procedurilor ce urmeaza a fi aplicate; stabilirea calendarului pentru aplicarea fiecarei proceduri

* Atribuirea contractelor de achizitie publica: fisa de date; caietul de sarcini; tipuri de formulare

* Criterii de calificare si selectie: documente si formulare solicitate;

* Proceduri de atribuire a contractelor: cerea de oferte; licitatia deschisa; licitatia restransa; dialogul competitive; negocierea; concursul de solutii.

* Evaluarea ofertelor: deschiderea ofertelor; comisia de evaluare; oferta castigatoare; procedura de contestarea a procedurilor de achizitie publica; contestatia; solutii CNSC.

                           Competente dobandite:

- Analizarea legislatiei aplicabile specifice.

- Acordarea consultantei de specialitate.

- Planificarea achizitiilor publice.

- Derularea procedurilor de atribuire.

- Finalizarea procedurilor de atribuire.

OFERTA SPECIALA: Pentru clientii Top Quality Management si abonatii newsletter taxa este de 700 RON, la care se adauga taxa de examinare (70 RON - nu se aplica TVA) pentru obtinerea certificatului ANC - fosta CNFPA.

Detalii:

www.cursuriautorizate.ro

Telefon: +4021 340 04 30 / 0724 341 894, Fax: +4031 690 09 91

E-mail : office@cursuriautorizate.ro, iulia.simion@topquality.ro

Despre TOP QUALITY MANAGEMENT

Stagiile de specializare si perfectionare organizate de TOP QUALITY MANAGEMENT isi propun sa ofere participantilor o intelegere teoretica si practica in domeniile studiate, sa dezvolte aptitudinile, abilitatile si competentele cursantilor pentru a putea rezolva problemele si sarcinile complexe din mediul organizational actual.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/sc-top-quality-management-srl/curs-autorizat-anc-expert-achizitii-publice-www-cursuriautorizate-ro