Curs autorizat AUDITOR INTERN, Bucuresti, 21 - 24 august 2012

BUCURESTI - 2 august 2012

Comunicat tip General in Administratie Publica, Banci / Asigurari, Finante / Contabilitate

Programul se adreseaza personalului de conducere sau executie cu atributii in planificarea, desfasurarea si finalizarea misiunilor de audit intern sau beneficiari ai acestor activitati din societati comerciale / firme care aplica reglementarile emise de CAFR si/sau Grup.

Curs autorizat AUDITOR INTERN, Bucuresti, 21 - 24 august 2012

Auditul reprezinta o activitate cheie – esentiala -  in orice organizatie, ce consta intr-o  examinare metodica realizata in vederea determinarii daca activitatile si rezultatele intreprinse la subiectul examinat sunt conforme cu procedurile prestabilite. Se permite astfel  identificarea lacunelor si intreprinderea unor masuri corective in vederea sporirii eficacitatii muncii si implicit a organizatiei (indiferent de tipul acesteia: IMM, institutie publica, ONG, etc).

Cursul este structurat conform noilor cerinte privind formarea profesionala a adultilor care impun o tehnica de invatare bazata pe foarte multe aplicatii practice pentru o mai justa intelegere si aplicare a informatiilor teoretice. Astfel, cursul imbina in mod util cele doua parti componente (partea teoretica si partea practica), cu unicul scop de a intampina nevoile cursantilor de a aplica efectiv ceea ce li se ofera in partea teoretica a cursului. Obiective:

    Dobandirea de cunostinte si abilitati necesare realizarii misiunilor de audit intern intr-un mod profesionist

Tematica:

    Organizarea si functionarea auditului intern;Desfasurarea unei misiuni de audit intern;Formularea si documentarea corespunzatoare a constatarilor, concluziilor si recomandarilor auditului;Intocmire, vizare, distributie si conservare documente misiune audit;Standardele Internationale si/sau de Grup aplicabile functiei de audit;Guvernanta corporativa;Asigurarea calitatii activitatii de audit intern in cadrul sucursalei / filialei / firmei;Particularitati privind auditul activitatii manageriale, financiar - contabile si tehnice.

Competente dobandite:

    Desfasurarea activitatii in echipa de audit internComunicarea specifica activitatii de audit internEfectuarea auditului activitatii managerialeEfectuarea auditului financiar-contabilEfectuarea auditului tehnicEfectuarea inspectiilor de audit internElaborarea documentelor specifice activitatii de audit internElaborarea planului de audit internElaborarea raportului de audit intern

Structura cursului si perioada de desfasurare:

Cursurile organizat in datele: 21, 22, 23, 24 august 2012

Pret: 650 RON la care se adauga taxa de examinare (70 RON) pentru obtinerea certificatului CNFPA (nu se adauga TVA).

Pentru clientii Top Quality Management si abonatii newsletter taxa este de 590 RON. Locatie: Bucuresti, sector 3, str. Lucretiu Patrascanu nr. 14

Inscrierea se face in limita locurilor disponibile prin primirea de catre organizatori a Formularului de inscriere pe care il gasiti pe site-ul nostru: www.cursuriautorizate.ro.

Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Inovarii, Tineretului si Sportului si este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari – fost CNFPA. Programul de formare se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat in conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor.

 

Detalii:

www.cursuriautorizate.ro 

comunicare@cursuriautorizate.ro

0735.183.922

Despre TOP QUALITY MANAGEMENT

Stagiile de specializare si perfectionare organizate de TOP QUALITY MANAGEMENT isi propun sa ofere participantilor o intelegere teoretica si practica in domeniile studiate, sa dezvolte aptitudinile, abilitatile si competentele cursantilor pentru a putea rezolva problemele si sarcinile complexe din mediul organizational actual.

Taguri: auditorcurscnfpaauditautorizatintern