Curs Expert achizitii publice, autorizat CNFPA

Organizator: Top Quality Management SRL

Curs Expert achizitii publice, autorizat CNFPA

Top Quality Management are placerea de a va invita sa participati la un nou curs de Expert achizitii publice , organizat in Bucuresti, in perioada 5 – 8 iunie.

Acest curs poate fi urmat atat de catre persoanele care lucreaza deja, cat si de cele care ar dori sa lucreze in domeniul achizitiilor publice. Se adreseaza atat autoritatilor contractante, cat si celor care doresc sa participe la licitatii publice, in calitate de ofertanti. Cu un puternic caracter interactiv, se pune accent pe dobandirea cunostintelor teoretice, dar si dezvoltarea aptitudinilor si competentelor practice.

Accesul este liber tuturor celor care doresc sa urmeze acest curs, insa pentru eliberarea certificatului de absolvire, este necesara o copie dupa diploma de studii superioare juridice, tehnice sau economice (sau adeverinta echivalenta).

Durata: 32 ore (8 ore/zi)

Perioada:  5 – 8 iunie 2012

Taxa de participare: 900 lei/participant (0%TVA).  Aceasta reprezinta costul integral al cursului si include suportul de curs, pauzele de cafea, precum si taxa de examinare si de eliberare a certificatului de absolvire de catre CNFPA .

Clientii si abonatii newsletter Top Quality Management beneficiaza de taxa redusa de participare de 700 lei (0% TVA)+taxa de examinare/participant.

Plata cursului poate fi facuta in doua transe (prima transa pana in prima zi de curs inclusiv, iar a doua, pana in ziua examenului).

Tematica: Cursul este structurat in doua parti:

  • Partea teoretica - livrarea de cunostinte si informatii
  • Partea practica -  ce consta in aplicatii practice pentru fiecare sesiune teoretica. Se urmareste astfel internalizarea cunostintelor si informatiilor dobandite in partea de teorie, pentru a putea fi mai bine intelese si aplicate.

Partea teoretica: 

* Introducere in Achizitiile Publice: definitii, obiective, caracteristici, concept, termeni de specialitate si continutul acestora. * Procesul achizitiilor publice: Planificarea, aplicarea, atribuirea si implementarea contractului de achizitie * Legislatia nationala si europeana Sistemul de achizitii publice in Romania: privire de ansamblu; principiile achizittiilor publice. * Conflictul de interese: definire si aplicare * Contractul de achizitie publica * Contractul de lucrari * Contractul de furnizare, Contractul de servicii  * Reguli de estimare a contractelor * Planificarea achizitiilor publice; identificarea necesitatilor; intocmirea Programului anual al achizitiilor Publice; identificarea procedurilor ce urmeaza a fi aplicate; stabilirea calendarului pentru aplicarea fiecarei proceduri * Atribuirea contractelor de achizitie publica: fisa de date; caietul de sarcini; tipuri de formulare * Criterii de calificare si selectie: documente si formulare solicitate; * Proceduri de atribuire a contractelor: cerea de oferte; licitatia deschisa; licitatia restransa; dialogul competitive; negocierea; concursul de solutii. * Evaluarea ofertelor: deschiderea ofertelor; comisia de evaluare; oferta castigatoare; procedura de contestarea a procedurilor de achizitie publica; contestatia; solutii CNSC.

Obiectivul cursului este de a pregati persoane pentru ocupatia de Expert Achizitii Publice (cod COR 241946). Obtinerea certificarii va da dreptul absolventilor de a practica meseria de Expert Achizitii Publice. Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor au regimul actelor de studii si sunt recunoscute la nivel national de catre Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, conform Ordonantei Guvernului Romaniei nr.129 din 2000. Pentru recunosterea internationala a certificatelor CNFPA eliberate dupa finalizarea cursului este necesara apostilarea (tari semnatare ale Conventiei de la Haga) sau supralegalizarea (tari nesemnatare ale Conventiei de la Haga).

Inscrierea se face in limita locurilor disponibile prin primirea de catre organizatori a Formularului de inscriere pe care il gasiti pe site-ul nostru: www.cursuriautorizate.ro.

Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Inovarii, Tineretului si Sportului si este autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor - CNFPA. Programul de formare se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor.

Detalii:

www.cursuriautorizate.ro 

comunicare@ cursuriautorizate.ro

021.340.04.30, 0735 183 922

Despre TOP QUALITY MANAGEMENT

Stagiile de specializare si perfectionare organizate de TOP QUALITY MANAGEMENT isi propun sa ofere participantilor o intelegere teoretica si practica in domeniile studiate, sa dezvolte aptitudinile, abilitatile si competentele cursantilor pentru a putea rezolva problemele si sarcinile complexe din mediul organizational actual.

Confirmare pana la data: 7 iunie 2012

Participare: Taxa de participare

Taguri: cursexpertcnfpaachizitiiPubliceautorizat